Doorgaan naar hoofdcontent

GedenkenHet boek Esther is altijd een van mijn favorieten geweest. Toen ik jong was, hield ik ervan om een vrouwelijke persoon uit de bijbel op te zoeken, maar door de tijd heen ben ik meer en meer van dit verhaal gaan houden omdat het zo duidelijk Gods liefde en bescherming voor Zijn mensen laat zien. 
We komen aan het eind van onze studie over Esther, en dit is precies wat we zien in Esther 9:11-22. Esther is erin geslaagd haar mensen te beschermen, en nu is de tijd gekomen voor de koning om Haman te straffen voor zijn verraderlijke plan om de Joden te vermoorden, Gods uitverkoren mensen. 


Het recht heeft gezegevierd. De Joden zijn beschermd. En in reactie op hun bescherming en vrijheid, creëren ze een feestdag die ze Poerim noemen om Gods goedheid en bescherming te gedenken en te vieren. Want gedenken een krachtige daad is in het leven van een gelovige. 

Kijk eens naar Psalm 71:24 - “De hele dag door zal ik spreken over uw rechtvaardigheid. En de mensen die uit waren op mijn ondergang, zullen zich diep schamen en afdruipen.” 

Dit was precies wat de Joden in Esther deden toen zij Poerim vierden! Ze kozen een vast moment om de gerechtigheid en goedheid van God te gedenken, omdat Hij hen die op hun ondergang uit waren beschaamd liet staan. We zien het zelfde gebeuren in Jozua 4, waar de Israëlieten eindelijk het beloofde land in konden gaan. Ze legden stenen neer om te gedenken en de komende generaties te leren wie hun Grote God was. En net als bij de Israëlieten in Jozua en bij de Joden in Esther, zien we de oproep om te gedenken en Gods goedheid te proclameren door de hele Bijbel heen (1 Kronieken 16:12-15, Jesaja 46:8-9, 2 Petrus 3:1-2).

Want gedenken is een krachtige daad in het leven van een gelovige. 

Was er ooit een periode waarin alle hoop weg leek te zijn? Misschien was het je gezondheid, je baan of je relatie die bedreigd werd door de gebrokenheid van deze wereld. Maar God, met zijn rijke genade en standvastige liefde, kwam in die situatie en veranderde die. Net als Hij deed voor de Joden in Esther: Hij veranderde je verdriet en rouw in vreugde.

Gods voorzienigheid in ons leven gedenken wijst ons op Zijn ultieme voorzienigheid voor ons in Jezus Christus, maar het helpt ons ook om de stormen in de toekomst te overleven.

Omdat wij Hem eerder bergen hebben zien verzetten in ons leven, kennen wij Zijn bescherming en helpt dat ons om Hem te vertrouwen in goede en in kwade dagen. En dat niet alleen, het helpt ons ook om verhalen over Zijn goedheid door te geven aan vrienden en familie als hun moeilijke tijden komen. Gods bescherming gedenken is een manier om ons te wijzen op onze redding, zelfs in de moeilijkste situaties.

Dus, waar heb jij Gods bescherming en diepe liefde duidelijk gezien in je leven? Waar heeft Hij bergen verzet en je verdriet in vreugde veranderd? Hoe kun jij vandaag tijd apart zetten om Gods rechtvaardigheid te gedenken en te proclameren?

Onze God is trouw en echt. Dus laten we vandaag net als de Joden in het boek Esther spreken van Zijn rechtvaardigheid, want Hij heeft onze ultieme vijand, Satan zelf, beschaamd, door het werk van Jezus Christus.

Brittany Salmon


Reacties