Doorgaan naar hoofdcontent

Bezorgdheid loslaten

De koning en Haman zijn op weg om te dineren met Esther. Vergeet niet dat op dit moment geen van beide mannen weet dat zij Joods is. Ik neem aan dat Haman ervoer dat hij zich weer een beetje kon ontspannen ondanks de gebeurtenissen in het vorige hoofdstuk. Hij wist dat Mordechai een Jood was en dat zijn doodvonnis getekend was en dat het alleen een kwestie van tijd was voordat alle Joden uitgeroeid zouden worden, inclusief Mordechai.
Tijdens het banket vraagt de koning aan Esther wat haar verzoek is. Op dit moment zal Esthers hart hevig tekeer zijn gegaan. Het was tijd om te onthullen wie haar mensen waren en om te vragen om hun redding.
Ik ben er zeker van dat ze de avond ervoor nerveus was en ze heeft waarschijnlijk angstig in bed gelegen. Ik zou dat in ieder geval wel zijn geweest. Als wat ze aan de koning zou gaan onthullen hem boos zou maken, dan zou dat haar het leven kunnen kosten. Ik weet zeker dat ze een flinke poos geworsteld heeft met haar bezorgdheid en angst. Dit brengt ons naar het vers van vandaag.
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. - Filippenzen  4:6
We hoeven ons nergens zorgen over te maken! Waarom is dat? Omdat bezorgdheid een zonde is. Blergh, dat is een zwaar woord voor ons. Het is één van de zonden waarvoor Christus stierf. Waarom is bezorgdheid een zonde? Laat me een paar redenen noemen.

1. BEZORGDHEID IS ONGEHOORZAAMHEID AAN GOD
Tweemaal in Mattheüs 6 zegt Jezus ons regelrecht dat we ons geen zorgen moeten maken en toch lijkt het erop dat het niet uitmaakt hoe vaak we die regels lezen, we blijven ons zorgen maken. Bezorgdheid is een vorm van ongehoorzaamheid. Hierop bestaat geen uitzondering.
2. BEZORGDHEID TWIJFELT AAN GOD
Onthoud wie je bent in Christus. Je bent geadopteerd door de Koning der Koningen en Heer des Heren. Hij heeft ons een ondenkbare erfenis beloofd, Hij belooft om voor ons te zorgen, ons onvoorwaardelijk lief te hebben en om het kwaad dat ons wordt aangedaan te wreken. Hij belooft om er voor ons te zijn en hij belooft om met ons te zijn, altijd. Geloven we deze beloftes werkelijk? Want als we dat doen, dan hebben uitgerekend wij geen reden tot bezorgdheid.
3. BEZORGDHEID NOEMT GOD EEN LEUGENAAR
Erger dan simpelweg te twijfelen aan God, is om God een leugenaar te noemen. Dat is wat bezorgdheid doet. God zei ons dat Hij met ons en voor ons zal zijn ook al wordt dit leven niet gemakkelijk. Wanneer we ons zorgen maken, zeggen we tegen God dat Zijn woord en Zijn beloftes onwaar zijn.

Het probleem echter is dit: hoe graag we ook snelle oplossingen willen, stoppen met zorgen maken doe je niet in één keer. Bezorgdheid de baas worden is een proces en het zal tijd en inspanning vergen. Hier is een aantal manieren om te werken aan een leven zonder bezorgdheid.

1. KEN GOD
Kennen we Gods karakter werkelijk? Is Hij almachtig? Is Zijn liefde allesverslindend? Is Hij waarheidsminnend in alle dingen? Heeft hij de controle over alles? Het is niet genoeg om hier alleen maar "ja" te zeggen, we moeten deze waarheden geloven - in ze rusten. Weten wij hoe deze waarheden elke situatie in ons leven doorkruisen en ze zinvol maken? Eén stap in het overwinnen van bezorgdheid is om onszelf erop toe te leggen elk facet van Gods karakter te bestuderen en toe te passen in ons leven. 
2. BID EN BLIJF BIDDEN
Het antwoord op onze angstige gedachten wordt op onze knieën gevonden. Dit mag dan misschien wel niet zo opwindend zijn, maar wanneer we bidden, dan benaderen we de troon van God. We naderen dicht tot Hem, voor hulp in onze tijd van nood. We praten tegen Jezus, onze Hogepriester en bemiddelaar. We hebben op elk moment Zijn volledige en onverdeelde aandacht en Hij staat klaar om te helpen (Hebreeën 4:14-16).
3. BESTUDEER FILIPPENZEN, OF LEER HET UIT JE HOOFD
Ondanks dat het boek in een gevangenis is geschreven, is Filippenzen een erg opgewekt en bemoedigend boek. J.R. Miller zegt dat de woorden die we vinden in Filippenzen 'gouden woorden voor elke gelovige' zijn. Als we neigen tot bezorgdheid dan zal blijken dat dit boek goed is om te lezen, te bestuderen en zelfs om het uit je hoofd te leren.
4. VERANDER JE DENKEN
Wanneer we ons zorgen maken denken we in situaties vaak aan 'wat als'. Maar 'wat als' is niet echt, of waar. Zoals Shakespeare zei: 'Angst is wellicht een leugenaar.' De meeste van onze zorgen zijn onjuist en smadelijk. We moeten ons niet alleen richten op wat waar is, maar ook op wat goed is. We moeten ons brein echt trainen om de juiste dingen te zien. Filippenzen 4 leert ons om die dingen te bedenken die waar, nobel, rechtvaardig en puur zijn. We moeten ons richten op dingen die lieflijk, welluidend en prijzenswaardig zijn. Soms zijn onze situaties zo moeilijk dat het enige lieflijke en prijzenswaardige waar we naar kunnen kijken Jezus is. Hij moet ons altijd voor ogen staan zodat wanneer we naar onze situaties kijken, dat we ernaar kijken door Zijn liefde, Zijn kracht en Zijn macht.
5. AANBID
Of het nu op zondagochtend een samenkomst is met andere gelovigen om onze opgestane Heer te aanbidden, of door simpelweg thuis aanbiddingsmuziek aan te zetten, door ons hart op God te richten in aanbidding zal ook ons aangezicht en zelfvertrouwen opgericht worden. Aanbidding die volledig draait om Christus zal ons naar het kruis wijzen, waar alles wat we ooit nodig zullen hebben werd gekocht voor een zeer hoge prijs.

De waarheid is dat we bezorgdheid niet voor eeuwig kunnen uitbannen, maar we kunnen wel tot dat punt komen waarop zorgen ons hart niet meer beheersen. Waar we zien dat de tekenen van bezorgdheid ons leven binnenkruipen, moeten we het vermorzelen onder de voeten van het evangelie. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar met God is alles mogelijk.
Kijkend naar Jezus,

Reacties

Een reactie posten