Doorgaan naar hoofdcontent

Ken jezelf
Hoofdstuk 1 van het boek Esther is een verhaal dat waarschuwt over de gevolgen van domme beslissingen. Er zijn veel lessen die we kunnen trekken uit de domme keuzes die koning Ahasveros neemt in Esther 1:13-18.

Koning Ahasveros, beledigd en vernederd door koningin Vashti, staat zijn adviseurs toe om zijn richting en acties te bepalen. Prins Memukan stelt voor dat hij zijn koningin verbant, gedreven door egoïstische verlangens. Zijn beslissing was een domme.

In de verwrongen gemoedstoestand van de koning, kolkend van trots, alcohol, woede en wrevel, slaagde hij er niet in zichzelf te herkennen. Hij was op dat moment niet in staat om zijn eigen rationele beslissing te nemen. In plaats daarvan gaf koning Ahasveros zijn autoriteit over aan adviseurs die ervoor kozen om er een slaatje uit te slaan terwijl ze feitelijk zijn huwelijk beëindigden.

Net zoals koning Ahasveros worden dwazen vaak geleid door hun emoties. Dwazen richten hun aandacht op de stemmen die overeenkomen met hun emoties, wat vaak leidt tot impulsieve emotionele reacties.

De wijsheid van een schrandere is zijn eigen weg te begrijpen, maar de dwaasheid van dwazen is bedrog. - Spreuken 14:8

Dit is een waardevolle les voor gelovigen. Het is gemakkelijk om overhaaste beslissingen te nemen gebaseerd op egoïstische verlangens, onze vluchtige emoties en aanhoudende druk van omstanders.
Spreuken 14:8 vertelt ons dat de schrandere persoon zijn weg eigen weg begrijpt. De wijze mens weet wie zij is in Christus, maar is zich ook scherp bewust van wie ze kan worden zonder Christus.
Naarmate ze meer nadert tot God, verkrijgt ze nederige helderheid over zichzelf.

Een wijs persoon wijst die kwetsbare plekken en blinde vlekken aan in haar leven en in haar hoofd. Ze begrijpt die zwakke plekken waar ze verleid, gemanipuleerd of misleid kan worden.

Als we naar deze wijsheid verlangen, dan is de enige plek waar we die ooit zullen vinden bij de bron van alle wijsheid - God alleen.

Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? - Jeremia 17:9

De sleutel om misleiding in ons leven te voorkomen, is om elke gedachte, elke gebeurtenis, en elke beslissing tegen het licht van Gods woord te houden. Wanneer je in duisternis bent of je ervaart besluiteloosheid, angst of frustratie, jaag dan niks en niemand na behalve God.

God en Zijn Woord kennen en geloven beschermt ons tegen misleiding en helpt ons om weerstand te bieden om een compromis te sluiten in onze toewijding aan Hem.

Met veel hulp van de Heilige Geest en met een hoop oefening, zouden we met de tijd gevoeliger moeten worden om onderscheid te maken tussen God en onze zondigheid. Naarmate we beter worden om misleiding in ons leven te herkennen, zijn we in staat om die dingen snel gevangen te nemen in aanwezigheid van Gods waarheid. En duisternis kan niet standhouden in Gods licht.

Beproef mij, HEERE, ja, stel mij op de proef, toets mijn nieren en mijn hart. - Psalm 26:2

Hoe goed ken jij jezelf?

·         Wat triggert jou om van God af te dwalen of Zijn goedheid in twijfel te trekken?
·         Welke omstandigheden hebben jou verleid tot het maken van een gehaaste of wanhopige beslissing?
·         Heb je een nauwkeurig zicht op wie je bent in Christus en zonder Christus?

Als we er niet open voor staan om onze kleinheid en onze zondigheid ten diepste erkennen, dan zullen we de uitgestrektheid van Gods grootheid en Zijn heiligheid nooit waarderen.

Kennis en begrip van onszelf kan alleen worden gevonden in God, want het is Hij Die ons binnenste gevormd en samengeweven heeft.

Wat we zouden moeten onthouden, is dat God de dwaze beslissing van de koning op een meesterlijke manier heeft gearrangeerd zodat Zijn soevereine plan zou zegevieren. Wat er ook gebeurt, Gods plannen zijn niet te stoppen.

Dit zou ons moeten bemoedigen om nooit te vergeten dat God nog steeds in staat is om onze mislukkingen te gebruiken om ons geloof te verdiepen, ons dichter naar Hem te trekken, en ons meer en meer te leren over Zijn genade, goedertierenheid en vergeving wanneer we falen in onze besluitvorming - en ja, we zullen vaak falen.

Hoe kunnen wij bidden voor leiding en wijsheid bij het nemen van jouw beslissingen?

Genade en vrede,

 

Terria dient in het LGG bemoedigingsteam en in het social media team. Ze woont met haar man in Virginia. Haar passie is om vrouwen in vuur en vlam te zetten en ze toe te rusten om Gods waarheid te grijpen en zich eraan vast te houden. Je vindt haar hard aan het werk in militaire ziekenhuizen waar ze naar de verhalen van patiënten luistert, terwijl ze vertelt over de liefde die God in haar leven heeft uitgestort. Ondanks dat er soms chaotische omstandigheden zijn in Terria's leven, toont God Zichzelf altijd sterk en liefdevol.

Reacties