Doorgaan naar hoofdcontent

God is altijd aan het werkEén van mijn favoriete kenmerken van God is Zijn voorzienigheid. Ik zou er de hele dag over kunnen lezen en praten, omdat ik niet ver hoef te kijken om te zien hoe weinig controle ik over mijn leven heb. Het feit dat mijn gebrek aan wijsheid er soms toe leidt dat ik slechte beslissingen neem, maakt dat de waarheid dat mijn God niet alleen alle kracht heeft, maar die ook gebruikt om alle dingen te arrangeren voor Zijn glorie en mijn bestwil, rustgevend is, vrede geeft en bevrijdend is.

Gods voorzienigheid is het onophoudelijk werken van de Maker, waarbij Hij overvloedig generositeit en gunst schenkt, waarbij Hij Zijn schepping in geordend bestaan hooghoudt, waarbij Hij alle gebeurtenissen, omstandigheden en vrije daden van engel en mens leidt en regeert en waarbij Hij alles naar het aangewezen doel wijst, tot  Zijn glorie. - J.I. Packer

In onze studie deze week zijn we de voorzienigheid van God al tegengekomen, beginnend met het extravagante feest van koning Xerxes.

Koning Xerxes was een zeer trots man. Hij was vooral fier op zijn koninkrijk en besloot om op te scheppen over hoe groot hij was. 180 dagen lang etaleerde hij zijn rijkdom en dit eindigde met week van intens gefeest met een enorm uitgebreid diner.

De auteur wijst erop dat de wijn rijkelijk vloeide en dat iedereen werd toegestaan om zoveel te drinken als hij maar wilde (vers 7-8). Het is in deze context dat de koning besluit om met zijn laatste stuk te pronken, zijn koningin. Maar zij weigert te komen. Er wordt niet verteld waarom ze zo open en bloot zijn wensen negeert. De reden maakt eigenlijk ook niet uit. Het gaat erom dat ze weigert te komen en de koning uitzinnig van woede is (vers 12).

Haar koppige weigering om zijn bevel te gehoorzamen maakt hem zo kwaad dat haar positie en titel van koningin van haar worden afgepakt, en er naar heel het land een bevel wordt uitgevaardigd dat vrouwen hun echtgenoot moeten respecteren (vers 20).

Het is moeilijk om erachter te komen of Vashti fout zat. Sommigen speculeren dat ze naakt had moeten paraderen, anderen denken dat ze een of andere misvorming had, en sommigen geloven dat ze niet gehekeld en aangestaard wilde worden door honderden mannen in verschillende stadia van dronkenschap. Wat de reden ook was, haar beslissing werd gezien als oneerbiedig.

Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Efeze 5:33

Efeze 5:33 zegt dat vrouwen hun echtgenoot moeten respecteren, maar hoe ziet dit eruit en tot hoe ver moet een vrouw gaan om haar man respecteren? Is het oneerbiedig om te weigeren zijn goddeloze advies en opdracht te volgen? Natuurlijk niet. Een vrouw die weigert om de zonde van haar man te volgen eert de Heer en respecteert haar man doordat ze in ieder geval hem mogelijk uit meer zonde en problemen wegleidt.

Esther is een historisch verhaal over Gods soevereine bescherming en diepe liefde voor Zijn volk. De Joden zullen zich in groot onheil bevinden, maar voordat dat gebeurt, is God al aan het werk. Hij is gebeurtenissen aan het arrangeren die samenwerken voor Zijn glorie en voor de veiligheid van Zijn mensen. Het feit dat Vashti het bevel van de koning veronachtzaamde, was een deel van Gods plan van voorziening, en dat was om voor Esther een weg vrij te maken naar de kroon.

Met een gerust hart mag je weten: wat er ook gaande is in je leven, God is allang aan het werk om alle puzzelstukjes op hun plaats te laten vallen.

Je weet niet hoe jouw verhaal zich zal ontvouwen, maar wat er ook gebeurt, God heeft een plan. Je mag er zeker van zijn dat zij die in alleen Christus hopen, in geloof bewaard zullen worden door Gods Geest, en ooit compleet gered zullen worden van zonde en dood, een koninkrijk en een kroon zullen erven en hun Redder in de ogen zullen kijken, tot in de eeuwigheid.

Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.

Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.

- William Cowper 
(Gezang 447 uit Liedboek voor de kerken, 1973)

Kijkend naar Jezus,


Reacties