Doorgaan naar hoofdcontent

Esther introductieEr zijn twee boeken in de Bijbel waarin God niet wordt genoemd. Esther is een van deze boeken. Veel mensen vinden het ontbreken van Gods naam in een Bijbelboek vreemd en sommige mensen hebben zich zelfs afgevraagd of Esther wel tot de canon van de Bijbel moet behoren.
“… hoewel de naam van God niet [in Esther] staat, zie je dat Gods leidende hand door vele minutieuze gebeurtenissen werkt om Zijn volk verlossing te brengen.” ~ Matthew Henry
God hoeft in dit verhaal niet genoemd te worden, want het is duidelijk dat het Zijn werk is. We zien Zijn hand in alle details van dit fascinerende verhaal. In het eerste hoofdstuk lezen we over Ahasveros’ buitensporige feest. Dit verkwistende evenement zorgde voor de val van koningin Vasti, waardoor de juiste omstandigheden gecreëerd werden voor een jong Joods meisje dat koningin zou worden. Door koningin Esther zorgde God voor het behoud van Zijn volk.
Dit dramatische verhaal neemt ons mee naar het Perzische hof van koning Ahasveros, zo’n zestig jaar na de terugkeer van de Joodse ballingen in Jeruzalem, en naar de tijd nadat de tempel in Jeruzalem herbouwd was. Het verhaal van Esther vindt plaats in dezelfde historische tijd als de gebeurtenissen uit het boek Ezra. In dat Bijbelboek lees je over de eerste en tweede terugkeer van de Joden na de ballingschap in Babylon.
Op dat moment zit Ahasveros op de troon en hij is een machtige, rijke koning. Hij had deze rijkdommen geërfd van zijn vader Darius en hij was niet bepaald terughoudend om ermee te pronken. Op dat punt begint ons verhaal.
Het thema van dit boek is Gods voorzienende zorg voor Zijn volk.
We hopen dat we door deze studie meer vertrouwd raken met Romeinen 8:28: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.” We bidden dat de waarheid uit deze tekst meer betekenis zal krijgen voor ons en dat we bewuster zullen zijn van Gods voorziening. We willen volgelingen van Christus zijn die erop vertrouwen dat God met precisie werkt in ons leven. Zelfs als Hij zwijgt, weten we dat Hij alles ten goede laat meewerken voor ons, tot Zijn eer.  
Doe met ons mee en leer meer over wie God is door dit inspirerende boek, zodat we Gods hand in ons leven steeds meer zullen herkennen en Hem steeds meer lief zullen hebben.

----------------------------------------------------------------------


Hoe doe jij mee met onze studie? Je kan ons volgen op FacebookInstagram of ons leesplan zoeken op de bijbelapp YouVersion en je vriendinnen uitnodigen.

Er zijn ook vrouwen die delen de studie via WhatsApp of de email. Deel eenvoudig het leesplan op elke zondag en maak een foto van je uitgeschreven SOAP die je deelt met je groep. Makkelijk toch?!

Reacties