Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus, 2019 weergeven

Wat God zegt tegen ons

De gemiddelde persoon heeft op één dag tussen de 12.000 en 70.000 gedachten en psychologen schatten dat meer dan zeventig procent van die kluwen in ons hoofd negatief is. Donkere gedachten kunnen ons doen ontsporen. Op sommige dagen voel ik me alsof ik in een op hol geslagen trein zit, volgeladen met de verkeerde woorden, die me voortstuwt over een lang, bochtig spoor op weg naar mijn vernietiging. Ik put mijzelf uit door alles te overdenken.
Ik doe nooit iets goed. Ik ben onaantrekkelijk en saai. Als mensen de echte ik zouden kennen, zou niemand me leuk vinden. Ik zal nooit goed genoeg zijn.
Het ergste van dit alles is dat ik mijn vreselijke gedachten niet voor God kan verbergen. Hij hoort elke grillige neiging in mijn hoofd. God kent me door en door, en soms vraag ik me af waarom Hij mij verdraagt. Woorden vervuld van schaamte stromen uit mijn gewonde ziel, en ik wil een stuk plakband over mijn mond plakken om ze te stoppen.
Ik ben zo dankbaar dat Gods gedachten hoger zijn dan mijn gedac…

Je woorden doen ertoe

Je woorden doen ertoe. De woorden die je tot anderen spreekt en de woorden die je tot jezelf spreekt, ze doen er allemaal toe.
Als je ook maar een beetje op mij lijkt, dan bewaar je de hardste woorden voor jezelf. Je weet wel, die giftige woorden die niemand mag horen, behalve jijzelf. Ze herhalen zich keer op keer in de besloten binnenmuren van je hoofd. Je denkt dat, aangezien niemand anders ze kan horen, ze er niet toe doen. Het zijn slechts jouw gedachten, welk kwaad kunnen ze nou werkelijk doen? En toch, na verloop van tijd, is de schade aangericht, en wat eerst een onzichtbare wond was, begint zichtbaar te worden - je zelfvertrouwen verslechtert. Je angst neemt toe. Je begint met minder dan het beste genoegen te nemen.
Luister: zorg dat je innerlijke dialoog geen negatieve dialoog is. Wees aardig voor jezelf. Begin met je gedachten gevangen te nemen (2 Korinthe 10:5) en als je die woorden niet tegen je beste vriendin zou zeggen, zeg het dan in vredesnaam toch ook niet tegen jezelf…

De woorden die we spreken: een gebed gebaseerd op Efeze 4:29-32

Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw
Here God, U zegt: In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet (Spreuken 10:19). Vandaag heb ik teveel woorden gesproken – harde woorden, woorden die afbreuk doen – en ik kan ze niet meer ongedaan maken. Ze kwamen zomaar uit de overvloed van mijn hart, voordat ik erbij stilstond wat een verpletterende uitwerking ze konden hebben. Ze kwamen er zomaar ineens uit en deden in één klap het vertrouwen teniet, waarin zoveel genade, tijd en goede bedoelingen waren geïnvesteerd. O Vader, vergeef mij dat ik zo snelben in het spreken en zo traagin het luisteren (Jakobus 1:19). Ik smeek om kracht van U,om mijn tong in toom te houden, totdat ik in staat ben met vriendelijkheid te antwoorden. En als de woorden komen, help mij dan om degene die luistert niet geestelijk af te breken, maar het leven en de genade uit te spreken die in U te vinden zijn (Spreuken 15:4).
…opdat het genade geeft aan hen die …

Let jij op je woorden?

Iedereen heeft moeite zijn tong in bedwang te houden.Misschien gebruik je geen hele grove woorden, misschien gebruik je zelfs geen scheldwoorden, maar ook jij moet steeds je tong in bedwang houden. Woorden die gebruikt worden om te klagen, te roddelen, kwaad te spreken of om boosheid, zelfmedelijden of irritatie te uiten misbruiken allemaal de tong die God ons heeft gegeven.
Bedenk eens wat eigenlijk het doel van je tong is, of wat het doel is van de mogelijkheid die God je heeft gegeven om woorden te gebruiken. Je woorden zijn bedoeld om God te eren, door de waarheid te vertellen en anderen daarmee te dienen. Je kan God niet verheerlijken wanneer jij je woorden gebruikt om te klagen, te vloeken of anderen te vernederen.
Daarbij komt nog dat wij als huichelaars worden ontmaskerd wanneer we onze tong gebruiken om te zegenen en er tegelijkertijd mee vloeken. We spreken van naastenliefde en goedheid voor allen om ons heen en vervolgens draaien we ons om en spuwen gif en kwaad naar onze fa…

Ons hart vloeit over

In de loop van vier en een halve decennia zijn levensfases, plaatsen en mensen mijn leven in en uit gegaan. Mijn sociale netwerk is door de jaren heen prachtig uitgebreid en meer divers geworden. Ik ben een dochter, een zus, een vriendin, een echtgenote, een moeder, een vrijwilliger, een werknemer en nog wat andere dingen. Ik ga met verschillende mensen op verschillende manieren om, afhankelijk van de relationele context. Sommige vriendschappen zijn kort, terwijl de wortels van andere gaandeweg veel dieper groeien vanwege tijd, ervaring of een unieke band.
Heb je ooit stilgestaan bij de ongelooflijke hoeveelheid contacten die je dagelijks hebt?
Vandaag alleen al zal ik oogcontact maken met en woorden spreken tegen mijn echtgenoot, mijn vier kinderen, de vrienden van mijn kinderen, collega's op het werk en in de bediening, mijn buurman, een handjevol internationale leiders, de kassamedewerker, de schoolsecretaresse en een hotelreceptionist. Er zullen ook andere ongeplande interacti…

Gods woorden hebben kracht

Gods woorden hebben kracht! Dat weten we toch, nietwaar? Maar beseffen we wel hoeveel kracht? Ik denk, als we dat beseffen, dat we het nog belangrijker gaan vinden om in Zijn Woord te zijn en er ons hart mee te voeden. Ik bedoel, als we even stilstaan bij de kracht van Gods woorden, hoe zouden we dan aan Hem kunnen twijfelen? Hoe zouden we niet geloven wat Hij belooft?
De Bijbel zegt ons dat God door te spreken de wereld liet ontstaan. HIJ SPRAK. Uit alle mogelijkheden om de hemelen en de aarde te scheppen, koos Hij om dat te doen door Zijn woord.
God sprak leven uit over hetgeen er niet was en zijn machtige woorden brachten licht voort uit de duisternis.
“En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht…” Genesis1:3
Telkens weer lezen we in Genesis 1: “en God zei…”en door Zijn woord schiep Hij sterren en melkwegstelsel, dieren en mensen. Zijn woord stelde grenzen tussen water en land en bracht adembenemende schoonheid en wonderen uit het niets tevoorschijn. Hij sprak de aarde toe en Hij …

Woorden van waarde: introductie

Woorden hebben waarde. Het maakt uit welke woorden je kiest. Niet alleen voor jezelf maar ook voor degene tegen wie je die woorden uitspreekt. Woorden kunnen zorgen voor vertrouwen, bemoediging en herstel. Woorden kunnen ook vriendschappen verwoesten, collega’s kleineren of onzekerheid en twijfel veroorzaken. De woorden die we kiezen kunnen een zegen of een vloek zijn. Ze zijn een bemoediging of werpen juist een barrière op. Onze woorden kunnen leven of dood brengen. Onze woorden zijn van waarde. Ben jij je bewust van de invloed van de woorden die je spreekt of schrijft? Vandaag de dag kunnen woorden soms zo nietszeggend zijn. We spreken ze uit zonder er echt over na te denken en ze verschijnen zonder veel denkwerk op onze schermpjes. Maar het feit dat we niet werkelijk stilstaan bij de woorden die we spreken, betekent niet dat die woorden geen blijvende waarde hebben. De woorden die we tegen onze echtgenoot zeggen zijn van waarde. De woorden die we uitspreken tegen onze kinderen zijn va…

Onze 'Woorden van waarde' studie materialen zijn beschikbaar!

Ohhhh, vrienden!

We beginnen onze 'Woorden van waarde' bijbelstudie MAANDAG 19 augustus en we zijn zo enthousiast! Nu is de tijd om uit te reiken naar je vriendinnen, buren, collega's en zussen in de kerk en nodig hen uit om onze 'Woorden van waarde' studie met jou te doen de komende 4 weken! Ons online Bijbelstudie format is super makkelijk voor elke vrouw om in haar drukke schema te passen vanwege de grote flexibiliteit! Je kan de studies doen als het jou uitkomt, 's ochtends, 's middags of 's avonds!  Graaf dieper tijdens deze Bijbelstudie en gebruik onze 'Woorden van waarde' studiematerialen:  Zoals altijd kan je de studiematerialen GRATIS downloaden door naar de website gaan onder de Bible Studies tab op onze website. Selecteer Words matterom de studiegids te downloaden en overweeg om een donatie te doen om te helpen deze geweldige materialen te maken!Helaas is het momenteel (nog) niet mogelijk de studiegids te bestellen via Amazon. Hier wordt…

Onze nieuwe studie start 19 augustus: Woorden van waarde!

Op maandag 19 augustus start onze nieuwe studie over onze woorden. Doe je mee? 


Woorden van waarde
De kracht van woordenDe woorden die we kiezen, hebben waarde. Ze hebben de kracht om ons leven te veranderen. Of het gaat om een praatje met je familie, een berichtje aan een vriendin of om de stille woorden die je denkt, woorden maken een verschil. Wat we zeggen, denken, typen of schrijven kan een zegen zijn of een vloek. Het kan bemoedigen of ontmoedigen. Opbouwen of afbreken. Onze woorden vormen gedachten, beïnvloeden daden en veranderen levens. Het is belangrijk om onze woorden zorgvuldig te kiezen omdat woorden grote consequenties hebben. In deze studie, die vier weken duurt, kijken we samen wat Gods Woord zegt over Zijn Woord, over de woorden die we denken, de woorden die we spreken en de woorden die de wereld veranderen. We leren tijdens deze studie om God en anderen te eren met de woorden die we kiezen. We zullen levensveranderende waarheden leren die de woorden die we denken en uits…