Doorgaan naar hoofdcontent

Twee lessen uit Jozua 9
Heb jij ook wel eens dat gevoel gehad dat heel de wereld tegen jou samenspande?
Waar je ook kijkt, rivaliteit… reuzen… blokkades… vijanden… overal om je heen.

Dat is in Jozua 9 ook het geval voor de Israëlieten.
Officieel zijn ze nu binnengekomen in het Beloofde Land – rechtstreeks door God aan hen beloofd – maar dan rest hun nog wel dat ene grote probleem. Dat beloofde land wordt al door een ander bewoond.

Tja …daar zal je toch ook iets mee moeten.

Het land is namelijk bewoond door massa’s anderen – bevolkingsgroepen van hoog in de bergen tot diep in de dalen en vlakten – en God heeft de Israëlieten geboden om hen te verdrijven en het land voor zichzelf in bezit te nemen.

Dat wordt een vuil karwei, dat zal er hard aan toegaan.

Het zijn er niet alleen een heleboel, maar nu hebben die inwoners zich ook nog verenigd om als één man tegen Jozua en Israël te vechten (vers 2).

Jakkes. Dacht je op de drempel van de overwinning te staan, blijkt het alleen maar de drempel naar je volgende grote gevecht te zijn.

Maar op dit punt heeft God al heel wat indrukwekkende dingen laten zien. Het ene wonder na het andere heeft Hij verricht om de Israëlieten uit Egypte te halen en naar het Beloofde Land te brengen. Keer op keer heeft Hij zich de Getrouwe betoond. Hij heeft bewezen dat hij een God is die Zich aan Zijn verbond houdt; een God die Zijn beloften aan Zijn volk vervult.

En toch nemen de Israëlieten de dingen in eigen hand. Als de Gibeonieten, om aan de vernietiging te ontkomen,  hen misleiden door hen wijs te maken  dat zij van een verre reis komen, dan lopen de Israëlieten  – zonder  de Heere te raadplegen (Jozua 9:14) – in de val.

Grote vergissing. Echt een hele grote vergissing.

Misschien ben jij ook wel eens misleid, terwijl je keek naar die overweldigende strijd waar je voor stond.

In zulke tijden zou je je geloofsvertrouwen gemakkelijk kunnen laten zakken. We zijn van nature zulke vergeetachtige mensen. Zelfs al hebben we in het verleden de bewijzen van Gods kracht gezien, dan nog proberen we in eigen kracht vooruit te komen, en in plaats dat we de Heer zoeken, nemen we de dingen in eigen hand.

En dan zullen we met de gevolgen moeten leven.

Twee lessen kunnen we heel snel opnieuw leren uit het bedrog van de Gibeonieten in hoofdstuk 9:

1.      Vertrouw niet op je eigen inzicht. Vertrouw op de Heer.  Steun op Gods kracht, en geloof dat Zijn beloften betrouwbaar zijn, dat Hij jouw paden recht zal maken, en dat  de eindoverwinning aan Hem is (Spreuken 3:5-6). En pak geen dingen meer op die je al in geloof had overgegeven.

2.      Ook als wij falen, is God een God van verlossing.  God vervult niet alleen zijn belofte aan Israël, maar Hij opent ook de ogen van hun vijanden, zodat zij in Hem geloven en Hem vrezen (Jozua 9:24). Van Genesis tot Openbaring schrijft God dat geweldig mooie verhaal van verlossing, en het draagt de naam Jezus.

Als jij voelt dat je op zo’n drempel staat, doe dan die stap en kom in Gods genade. Het is vandaag een hele goede dag om jouw wil over te geven en de teugels terug te leggen in Zijn handen. Elke dag opnieuw zal je moeten kiezen om te wandelen in overwinning.


Aan Zijn voeten,
*Zeg eens: Wat is er vandaag aan de hand waarbij jij de teugels moet terugleggen in de handen van jouw Heiland, Die in alles kan voorzien? 

Uitdaging Week 4: Bid deze week tot God en vraag Hem jou duidelijker te laten zien hoe Hij in jouw leven aan het werk is. Vraag Hem om jouw geestelijke ogen te openen zodat je Hem kunt zien en noteer dan in je dagboek hoe en wat Hij deze week heeft gedaan. 
Reacties