Doorgaan naar hoofdcontent

Strijden tegen misleidingStrijden tegen Misleiding

Het Bijbelgedeelte van vandaag gaat over misleiding. Jozua en het volk Israël hadden stad na stad veroverd en de Kanaänieten waren bang geworden voor hun machtige God. De Gibeonieten voelden er niets voor om tegen Israël te strijden en ze bedachten een plan om het volk te misleiden en hen zo te dwingen tot een vredesverdrag.

“Toen de inwoners van Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en Ai gedaan had, gingen ook zij met list te werk. Zij gingen op weg en deden zich voor als gezanten. Zij namen versleten zakken op hun ezels, en versleten, gescheurde en weer dichtgebonden leren wijnzakken. Ook hadden zij versleten en opgelapte schoenen aan hun voeten, en zij hadden versleten kleren aan, en alle brood van hun proviand was droog en kruimelig. En zij gingen naar Jozua, naar het kamp in Gilgal, en zij zeiden tegen hem en tegen de mannen van Israël: Wij zijn uit een ver land gekomen. Nu dan, sluit een verbond met ons.” Jozua 9:3-6

De leiders van Israël geloofden het verhaal van de Gibeonieten. Ze vertrouwden op wat zij zagen en namen niet de tijd om de Heer te raadplegen voordat ze een besluit namen. Zodoende sloten ze een verbond met een volk wat ze hadden moeten veroveren, zoals de Heer het hun geboden had.

“Jozua en de leiders van Israël waren onstuimig en namen niet de tijd om de Heer te raadplegen. Zij gingen af op wat zij zagen en niet op hun geloof. Nadat zij de vreemdelingen hadden aangehoord en het bewijsmateriaal hadden onderzocht, concludeerden Jozua en zijn leiders dat de mannen de waarheid spraken. De leiders van Israël hanteerden de ‘wetenschappelijke benadering’ in plaats van de ‘geestelijke benadering’. Ze vertrouwden op hun eigen zintuigen, onderzochten de ‘feiten’, bespraken de zaak en waren eensgezind in hun eindoordeel. Allemaal zeer logisch en overtuigend, maar allemaal zeer fout.” Warren Wiersbe, Be Strong

Het gebeurt mij zelf maar al te vaak dat ik een keus maak voor iets wat er in mijn ogen fantastisch uitziet, maar wat achteraf toch heel verkeerd blijkt te zijn.

Misleiding is een zeer geliefde werkwijze van onze vijand. De Bijbel waarschuwt ons dat hij de grote bedrieger is, en dat hij zichzelf voordoet als een engel van het licht (2 Kor.11:14). Satan is een leugenaar en probeert ons zover te krijgen dat we naar zijn leugens luisteren en ze geloven.

Hij is een meester in misleiding. Hij is expert in ons de prachtigste dingen voor ogen houden, zodat hij ons aan de haak kan slaan. Satan draagt altijd een vermomming en verbergt zich achter een masker.

Wij moeten elke dag de Heer zoeken om niet door onze tegenstander misleid te worden. Het bedrog van de duivel kan alleen ontmaskerd worden wanneer ons leven geworteld is in Gods waarheid.

“Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.” Psalm 33:11

Wij hebben een Almachtige God, die menselijke plannen in rook kan doen opgaan. Ons begrip is beperkt tot uiterlijke omstandigheden en onze emoties, maar Zijn raad bestaat voor eeuwig. God openbaart Zijn waarheid in Zijn Woord en dat moeten wij bestuderen en gehoorzamen, zodat wij zien met geestelijke ogen en niet met aardse ogen.

Vertel eens: Hoe kan jij vandaag jouw geestelijke ogen openen?


Tevreden in Zijn dienst,

Reacties