Doorgaan naar hoofdcontent

Houd stevig vast aan Gods woord
Het verhaal van Jozua nadert zijn einde. Terwijl hij de Israëlische leiders bijeen roept, deelt hij met hen dezelfde woorden die God hem gaf aan het begin van zijn leiderschap: wees sterk en moedig en blijf God gehoorzamen (Jozua 1:9 en 23:6). Wanneer ze die dingen zullen doen, zal God hen blijven zegenen - zelfs nadat Jozua weg is.

Het is een boodschap voor een nieuwe generatie van leiders: een waarschuwing maar ook een bemoediging - God houdt Zijn beloftes. Als ze trouw en standvastig blijven vasthouden aan Zijn opdrachten, zal God het restant van hun vijanden verdrijven. Als ze afgeleid raken en zich gaan richten op valse goden, dan zal God die zegeningen wegnemen.

Het vraagt kracht om geloof te hebben en trouw te blijven aan Gods woord wanneer de wereld schreeuwt dat ons leven er op een bepaalde manier uit zou moeten zien als we erbij willen horen, om die promotie te krijgen, om onze doelen te behalen. We horen hoe onze cultuur schreeuwt dat we het zelf kunnen, dat wij meer dan genoeg zijn, en dat we onze weg naar de top kunnen bevechten en bewerkstelligen, als we het maar hard genoeg proberen.

Als christenen moeten we tegen de cultuur in leven. We zijn niet gemaakt erbij te horen - dit is ons thuis niet! En God wil niet dat we dit alles zelf doen. Hij verlangt naar een relatie met ons, waarin we Hem en Zijn plannen vertrouwen en weten dat Hij voor ons zal vechten. Soms is het krachtigste wat je kunt doen het gevecht aan de voeten van het kruis te leggen.

Jozua wist dat de Israëlieten een herinnering nodig zouden gaan hebben om te onthouden dat God Zijn beloftes al eerder gehouden had en dat Hij dat weer zou doen. Ze hadden een herinnering nodig dat het God was die de volken uit het beloofde land had verjaagd. Het was Zijn overwinning en zij waren uitgenodigd om mee te vieren vanwege hun trouw.

"Israëls grootste probleem was niet hun leger; het was hun geest. De sleutel voor het succes van Israël lag niet in hun kracht maar in hoe toegewijd ze waren aan de wil en de glorie van God" - Dr. Trenper Longman (Layman's Old Testament Bible Commentary)

Zijn er dingen in je leven die je weer aan God terug moet geven, dingen waar je in je eigen kracht voor aan het vechten was? Wees sterk en moedig, en vertrouw dat God Zijn beloften nog steeds houdt - en dat ze 'ja en amen' zijn. (2 Korinthe 1:20)

In Hem,

Reacties