Doorgaan naar hoofdcontent

God houdt Zijn beloftesLaten we in gedachten teruggaan naar de tijd toen Gods volk nog slaven in Egypte waren. Ze werden verdrukt, ze waren zwak en hulpeloos, maar God beloofde dat Hij hen zou redden en hun een eigen land zou geven. Dus verwekte hij leiders als Mozes en Aaron en op wonderbare en verrassende wijze leidde Hij hen uit de heerschappij van Farao.

Toen het volk door de woestijn zwierf, bleef Hij voor hen zorgen en in hun behoeften voorzien, door hun voedsel en water te geven, door hun de overwinning te geven als ze moesten strijden, en door hen voortdurend te leiden naar het beloofde land.

Maar tijdens heel dit avontuur bleven de Israëlieten traag als het ging om vertrouwen op de Heere. Zij waren snel geneigd tot klagen en het duurde niet lang voordat zij een gouden afgod maakten om die te aanbidden.

In Jozua 21:43-45 zien we hoe overvloedig Gods genade is voor Israël, ondanks hun opstandigheid, hun ongehoorzaamheid en hun ongeloof. Hij houdt Zijn belofte en leidt hen uiteindelijk in het land dat Hij hun vanaf het allereerste begin had beloofd.

Wat heeft dat ons, duizenden jaren later, te zeggen?

God heeft ook ons beloften gedaan, en Hij zal ze houden.
Wat zijn Gods beloften? Het zijn er te veel om hier op te noemen, maar als jij je Bijbel in je handen hebt, dan heb je Gods beloften in je handen. Hoewel er allerlei soorten beloften zijn, zou ik nu mijn aandacht willen richten op Zijn geestelijke beloften. Een aantal van die geestelijke beloften zijn onder andere: de voortdurende vergeving van zonden, onze heiligmaking, het schenken van kracht en vrede in beproevingen en onze bewaring tot het einde toe. Toen God deze beloften deed, waren ze voor eens en altijd onverbrekelijk. Het ligt niet in Gods aard om ze te verbreken of om op Zijn woord terug te komen. De beloften die Hij doet moet Hij houden.

Maar wij hebben wel een paar dingen nodig.

Allereerst moeten we geloof hebben. We moeten God geloven en in Hem geloven. We moeten erop vertrouwen dat wat Hij zegt waar is en dat wat Hij belooft uit zal komen. Dat kan ontzettend moeilijk worden als het leven niet zo is gegaan als we het ons hadden voorgesteld. Denk maar aan Abraham. Hij kreeg de belofte dat zijn nageslacht zo talrijk zou zijn als de sterren aan de hemel, maar pas toen hij bijna 100 was kregen Sara en hij hun eerste kind.

Dat brengt ons bij het tweede dat wij moeten bezitten, namelijk geduld. Wij weten dat Gods wegen niet onze wegen zijn en dat Zijn tijdschema vaak niet aansluit bij onze toekomstplannen, en dus moeten we leren wat er staat in Hebreeën 6:15: “En zo heeft hij (Abraham) de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben”.

Ben jij bereid om te wachten op de Heer, of probeer jij de dingen te forceren, waardoor je  uiteindelijk tot zondigen wordt gebracht?

Ben jij boos op God omdat Hij jouw wensen en dromen niet vervult? Raak jij gefrustreerd over je geestelijke groei of de afwezigheid daarvan, of over de omstandigheden waarin je verkeert?

Ken jij de beloften die God jou in de schrift gegeven heeft?

We moeten eerst vertrouwd raken met wat Gods beloftes eigenlijk inhouden. Vervolgens moeten we dagelijks tot God bidden of Hij Zijn beloften in ons leven wil vervullen en we moeten Hem vragen ons het geduld te geven om te wachten en te blijven vertrouwen.

“De beloften van God zijn voor de gelovige een onuitputtelijk rijke mijn. Gelukkig is hij als hij de verborgen aders weet te vinden en zich mag verrijken met hun verborgen schatten. Ze zijn een arsenaal, gevuld met allerlei aanvals- en verdedigingswapens. Gezegend is hij die heeft geleerd om die heilige wapenkamer binnen te gaan, het borstschild aan te doen en de helm op te zetten, en zijn hand te leggen op de speer en het zwaard. Zij zijn een apotheek waarin de gelovige alle soorten  genezende en heilzame dranken vindt – Gezegend is hij die kennis heeft van de hemelse geneesmiddelen en weet hoe hij de genezende eigenschappen van Gods beloften tot zich kan nemen.” – Charles H. Spurgeon

Kijkend naar Jezus,


Uitdaging week 6: Zoek, nu er een eind komt aan onze studie Leven vanuit Overwinning, naar manieren om in jouw leven een hedendaagse Jozua te zijn. Geloof in Gods beloften, wees sterk en moedig in het land waarin Hij jou strategisch heeft opgesteld en vertrouw op Hem als je met strijd wordt geconfronteerd, en vergeet nooit dat je niet alleen staat in de strijd!Reacties