Doorgaan naar hoofdcontent

De klad erin

Jozua en het volk Israël zijn in het land dat God hen beloofd had. Alle beloftes en opdrachten die God hen gegeven had, kunnen worden teruggebracht tot deze instructie - wees dapper en ijverig om het land dat ik je al gegeven heb toe te eigenen. Dat is alles wat ze moesten doen. Ze moesten hun erfenis claimen. Het land was al van hen. De overwinning was al toegekend.

Maar de klad was in hun geestelijk leven gekomen.

"Hoelang bent u nog te traag om verder te trekken en het land in bezit te nemen dat de HEERE, de God van uw vaderen, u gegeven heeft?" Jozua 18:3

Deze stammen waren zo gewend aan hun nomadische levensstijl dat ze het nut niet zagen in het bouwen van een permanente woning. Het kostte moeite om hun deel van het land te claimen. Ze moesten ervoor vechten en ze moesten de Kanaänieten verdrijven. En ze leken er niet de prijs voor te willen betalen.

Zijn er dingen in jouw leven die je teveel moeite kosten?
·         Heb je het idee van een gelukkig huwelijk laten varen omdat het teveel moeite is om de relatie met je man te herstellen?
·         Stop je met je bediening omdat het niet zo goed gaat als dat je hoopte?
·         Of is je relatie met God koud en afstandelijk omdat Hij je gebeden niet verhoort op de manier zoals jij wilde?

Ik weet zeker dat je je hebt gerealiseerd dat de dingen die het meest betekenen in het leven hard werk vergen. Een liefdevol huwelijk, een bloeiende bediening, een diepe relatie met God - dit heeft allemaal tijd en inzet nodig.

Als je vandaag afgemat bent van een situatie in je leven die niet gaat zoals je dacht dat het zou gaan, of die je uit je comfort zone haalt of je denkt dat God je oproept om iets te doen dat jouw tijd, geld of toewijding niet waard is, dan ben je misschien dezelfde fout aan het maken als de Israëlieten. Ze waren vermoeid van de strijd en wilden niet meer op nieuwe gevaren af rennen.

Stel de dingen waartoe God je oproept niet uit. Verlaat de relaties die Hij je heeft gegeven niet. Stap niet weg van je verantwoordelijkheden.

Spreuken 10:4 zegt: 'Wie met een bedrieglijke hand werkt, wordt arm, maar de hand van de vlijtigen maakt rijk.'

Luie handen maken arm - financieel en geestelijk. We worden ertoe opgeroepen om ijverige vrouwen te zijn, om hard te werken en te leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord.
Het is tijd om de volle verantwoordelijkheid te nemen voor de zaken en de mensen die God in ons leven heeft geplaatst. Laten we vlijtig zijn vandaag om het beste te maken van de dingen die God van ons vraagt.

Tevreden in Zijn dienst,


Reacties