Doorgaan naar hoofdcontent

vechten vanuit overwinning, niet voor overwinningNog voordat de strijd begonnen was, zei God tegen Jozua dat HIJ Jericho in Jozua's handen had gegeven.
Ik weet dat wij niet graag over strijd of oorlog meer praten. Het idee dat iedereen "samen-leeft" met elkaar klinkt goed. Terwijl we in de stad of op onze snelwegen rondrijden, zullen velen van ons wat bumperstickers opmerken met dat woord "samen-leven" erop, versierd door symbolen van meerdere religies en culten.

Maar het zal nooit gebeuren.

Strijd en oorlogen zullen blijven bestaan totdat Jezus terugkomt en Hij Zijn oordeel over de aarde geeft. Hoe zeer wij ook wensen dat ons leven vredig is, de waarheid is dat ons leven, aan deze kant van de hemel, bevlekt zal zijn met conflict.

Voor velen van ons geldt dat een onzichtbare oorlog allang tegen ons aan het razen is, tegen ons aan het vechten is en ons tegenhoudt om te omarmen wie we zijn in Christus.

We worden er in Efeze 6:12 aan herinnerd: "Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten."

Maar ondanks die waarheid moeten we niet ontmoedigd raken of ons verslagen voelen. Jezus vocht de ultieme strijd al aan het kruis en WON! Vanwege Christus vechten we deze strijd vanuit overwinning, niet vanuit verslagenheid.

Waren er maar meer Christenen in ons land en over de hele wereld die deze waarheid zouden omarmen.
In verzen 2-6 van Jozua hoofdstuk 6 zien we enkele behoorlijk gedetailleerde opdrachten die God aan Jozua geeft.

Het eerste wat me opvalt, is dat Gods oorlogstactieken niet lijken op die van ons. God zegt Jozua eigenlijk dat het volk Jericho moet aanvallen met wat marcherende mannen, priesters die een trompet dragen, de Ark van de Heer, en uiteindelijk op de laatste dag, gejuich van al de mensen.

En weet je? Jozua gehoorzaamt ongeacht hoe waanzinnig Gods militaire tactiek ook klinkt.
Waarom? Omdat hij God vertrouwt. Hij weet dat God zal doen wat Hij zegt dat Hij zal doen.

Wat God belooft, zal Hij vervullen.

Door die krankzinnige militaire tactieken wordt Gods verbazingwekkende macht getoond aan een slechte natie... en aan Zijn eigen toekijkende kinderen.

Als Jozua Jericho met conventionele, dagelijkse militaire wijsheid had aangevallen en geslaagd was, dan was Gods hand niet zo zichtbaar geweest in de overwinning van de strijd, noch was Hij op eenzelfde manier verheerlijkt.

De onconventionele militaire tactieken waren zowel bedoeld voor de slechte natie als voor Gods volk.
God doet vandaag hetzelfde voor ons door Zijn Woord.

"Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Romeinen 8:31).

Vriendin, God is voor jou.

Misschien is jouw Jericho er wel om jou, en de niet-gelovende wereld om je heen, te laten zien juist hoe machtig God is.

Wees een 'Jozua' en gehoorzaam Gods Woord. Doe wat Hij zegt en kijk toe terwijl God 'Jericho-muren' vlak voor je ogen neerhaalt. Er is geen enkele situatie, geen pijn, geen zonde zo groot dat God het niet aankan, en geen probleem te groot voor Zijn machtige handen.

"'De stadsmuur zal instorten,' (Jozua 6:5) was Gods belofte, en Zijn beloftes falen nooit (21:45; 23:14). Gods volk strijdt niet simpelweg voor overwinning maar vanuit overwinning, omdat de Heer de strijd al gewonnen heeft. Reken op Zijn beloftes en gehoorzaam Hem, en je zal de overwinning hebben." - Warren Wiersbe

Heb God Groots Lief,

Reacties