Doorgaan naar hoofdcontent

Leven vanuit overwinning: introductie


Een mens lijdt vaak het meest, door het lijden dat ze vreest. Toen ik jonger was, snapte ik niet zo goed wat mensen bedoelden met deze uitspraak, maar nu ik volwassen ben, snap ik het heel goed. Soms is het zo makkelijk om ‘wat nou als…’ te denken. Door dat te denken laat ik angst toe in mijn hart en vergeet ik om op God te vertrouwen. Als ik dat doe, leef ik niet voluit, maar sta ik in de overlevingsstand. Herkenbaar?
We hebben een erfenis gekregen vanChristus en niemand kan die van ons afnemen. Er is ons beloofd dat we voluit mogen leven, maar dat doen we niet. Waarom? Omdat we er niet bij stilstaan dat we vanuit de overwinning een strijd voeren die ‘leven’ heet.
Het boek Jozua laat ons zien hoe belangrijk het is om Gods beloftes in gedachten te houden en om God te vertrouwen bij alles wat Hij ons te doen geeft. Jozua laat ons zien hoe je kunt leven vanuit overwinning. 
Als Mozes sterft vlak voordat het volk Israël de Jordaan oversteekt, krijgt Jozua de taak om het volk naar het beloofde land te leiden. Hij heeftgeen tijd om te twijfelen of hij deze baan wel wilde en of hij wel zo goed voorbereid was op dit werk. Hij kreeg een opdracht van God en hij gehoorzaamde. 
God stuurde Jozua op pad met de belofte dat Hij het land Kanaän al aan Israël had gegeven (Jozua 1:2). Hij stak de Jordaan over en hield God aan deze belofte. Jozua vertrouwde erop dat God van begin tot eind bij hem zou zijn en dat Hij hem niet zou verlaten. 
Al bij Abraham zien we dat het land Kanaän aan Israël is beloofd (Genesis 12:1-3). God riep Abraham en deed een aantal beloftes aan hem. Hij beloofde onder andere land en een zegen voor de volken door Abraham. Het verhaal van Jozua laat zien dat God al deze beloftes vervult, maar de nadruk ligt duidelijk op het door God beloofde land.  
 “Zo gaf de HEERE aan Israël heel het land dat Hij gezworen had hun vaderen te geven. Zij namen het in bezit en woonden erin.” (Jozua 21:43)
Na veertig jaar ronddolen in de woestijn kon Israël de erfenis in ontvangst nemen en genieten van de zegen van het land. Het land dat God voor hen had klaargemaakt. 
Het land was al van hen. Maar er waren een paar dingen die Jozua moest doen:
Jozua moest sterk en moedig zijn.
Jozua moest leven naar Gods Woord.
Jozua moest Gods Woord dag en nacht overdenken.
Jozua moest op Gods beloftes vertrouwen. 
Als je leeft vanuit overwinning, vertrouw je op een actieve manier op Gods beloftes. Het vraagt iets van ons om op die beloftes te vertrouwen en vanuit die belofteste leven. Israël bezat het land door Gods genadige verbond met Abraham (Genesis 12:1-5), maar of de Israëlieten konden genieten van dit land hing af van hun trouwe gehoorzaamheid aan God. 
Diezelfde God die Jozua en de Israëlieten nabij was, is ons vandaag nabij. Hij heeft ons dezelfde belofte gegeven en Hij wil dat we onze erfenis aanvaarden. Hij heeft die erfenis al aan ons gegeven. We bidden dat deze studie jou helpt om te gaan leven vanuit overwinning!

----------------------------------------------------------------------


Hoe doe jij mee met onze studie? Je kan ons volgen op Facebook, Instagram of ons leesplan zoeken op de bijbelapp YouVersion en je vriendinnen uitnodigen.
Er zijn ook vrouwen die delen de studie via WhatsApp of de email. Deel eenvoudig het leesplan op elke zondag en maak een foto van je uitgeschreven SOAP die je deelt met je groep. Makkelijk toch?!

Reacties