Doorgaan naar hoofdcontent

Het geheim van succesHet was beslist geen gemakkelijke taak die Jozua moest vervullen nu Mozes er niet meer was. De druk die op hem lag, nu hij de Israëlieten het beloofde land moest binnenleiden, daar zou menigeen van wakker liggen. Hoewel het volk volgens onze standaardnormen niet groot zou worden genoemd, stond Jozua toch voor de taak om TWEE MILJOEN mensen een onbekend gebied binnen te leiden.

Wij kunnen heel wat leren uit die spannende waargebeurde geschiedenis die we in het boek Jozua aantreffen.

Hoewel wij waarschijnlijk niet belast worden met de leiding over twee miljoen mensen, toch hebben velen van ons zich wel eens geroepen gevoeld om gebieden en territoriums te betreden waar we veel kracht en moed voor nodig hadden, terwijl we ons allesbehalve sterk en moedig voelden.

·         Misschien ben je voor de eerste keer moeder geworden, en voel je je onbekwaam als moeder van het kindje dat nu in je armen ligt.
·         Misschien moet je in je nieuwe werkkring leiding gaan geven aan een team, en weet je niet hoe je moet beginnen.
·         Misschien ben je een alleenstaande moeder en moet je vanaf nu met je gezin een onbekende toekomst tegemoet.
·         Misschien heb je verpletterend nieuws te horen gekregen en weet je absoluut niet hoe je nu verder moet.

Ik vind het belangrijk wat God als eerste tegen Jozua zegt, nadat Hij heeft aangekondigd dat Mozes dood is, namelijk: “sta op”.

Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven”- Jozua 1:1-2.

God is heel direct: “Mozes is dood; Ik heb jou nu de leiding gegeven …ga op weg met je volk.”
Net als voor Jozua heeft God ook voor ieder van ons een opdracht en een doel. En Hij wil ook van ons dat wij meteen op weg gaan!

Zovelen onder ons, mijzelf inbegrepen, blijven veel te lang in een woestijn van ongeloof en angst. We geloven God niet op Zijn Woord en we vertrouwen niet op de belofte dat Hij altijd met ons zal zijn.

We staan als versteend in een woestijn van schaamte, van wroeging, van onwil om te vergeven, en het lijkt wel of we geen stap vooruit kunnen zetten, hoe graag we het ook zouden willen.

Wat ik in de tekst van vandaag zo GEWELDIG vind: God herinnert ons er voortdurend aan dat:

1.      Hij altijd met ons is
2.      Wij ervoor kunnen kiezen om dapper en moedig te zijn

Ik weet dat het moeilijk is om het bekende land te verruilen - ook als dat bekende land nadelig voor ons uitpakt - voor het nieuwe, onbekende land.  Echt, ik weet ervan, ik heb het zelf meegemaakt.

Maar het moet.

Wij moeten het oude achterlaten en nieuwe gebieden, nieuwe kansen omarmen …het nieuwe land waarheen God ons roept, om dat in bezit te nemen.

Wij moeten geloof verkiezen boven angst – en gehoorzaamheid boven zelfgenoegzaamheid.

Als wij die nieuwe terreinen en gebieden, die nieuwe verten willen betreden, waarheen God ons roept, dan moeten wij Zijn wegen verkiezen boven de onze. Zijn regie boven de onze. Het vraagt moed om op God te vertrouwen; en als we zouden willen wegkruipen, juist dan zullen we dapper moeten zijn.

En op zulke momenten, als we ons zwak voelen, en de angst begint op te komen... dan mogen we denken aan Gods belofte… Hij is altijd met ons.

ALTIJD

Waarheen God ons ook roept, vergeet niet dat Hij altijd de leiding heeft… als wij het aan Hem overlaten.

En wat deed Jozua dus om Gods leiding op te volgen? Wat was het geheim van zijn succes toen hij meer dan twee miljoen mensen zo dapper het beloofde land binnenleidde?

Dat geheim vinden we in vers 8 van Jozua 1:

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. DAN immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.” Jozua 1:8.

Het geheim is: Gods Woord kennen en het doen. Met Zijn Woord bezig zijn, je geest er mee vullen en vervolgens doen wat de Bijbel zegt, dat was het geheim van Jozua’s succes!

·         De keus om dapper te zijn, wat we ook om ons heen zien
·         De keus om moedig te zijn ook als we in de minderheid zijn
·         De keus om lief te hebben zoals Hij liefheeft
·         De keus om te dienen zoals Hij diende
·         De keus om waardevol te vinden wat Hij waardevol vindt
·         En Gods Woord toepassen op alle terreinen van ons leven. Laat Zijn Woord onze gids zijn

Zo ziet echt succes eruit in Gods ogen.

Nu is het voor ons tijd om op te staan. We moeten die kerk vormen waartoe God ons geroepen heeft. We moeten sterk zijn, we moeten moedig zijn en bereid zijn de duisternis in te gaan. Want we zijn immers lichten die helder moeten schijnen voor onze Heer. We zijn niet bedoeld om ergens onder verstopt te zitten, maar om op een “berg” licht uit te stralen in onze buurt, onze school, onze werkplek, onze overheid en ja, ook in onze kerk.

We mogen lichtdragers zijn in een wereld die zo’n wanhopige behoefte heeft om Jezus in ons te zien.

Wij mogen vrouwen zijn die Gods Woord brengen naar de einden van de wereld maar ook tot het eind van onze straat.

Net als Jozua zullen we pas écht succes – geen werelds succes - hebben, als we dapper en moedig zó leven dat Gods woord het in alle aspecten van ons leven voor het zeggen heeft.

Het is nu tijd, lieve zusters, om voorwaarts te gaan, het nieuwe land in, dat God voor ons heeft klaargelegd. Laten we met ons hart dicht bij Gods Woord blijven en het dag en nacht overdenken, en niet zwichten voor de druk van de samenleving, maar dapper en moedig alles doen wat daarin geschreven staat.

Stap voor stap in Gods weg, geleid door Hem …laten we gaan!

Heb God hartelijk lief!

Uitdaging: Hoe zou jij een moedige en dappere lichtdrager in jouw wereld kunnen zijn? Welke stappen zou jij daar vandaag voor moeten nemen?
Reacties

Een reactie posten