Doorgaan naar hoofdcontent

Wij zullen gaanDe tekst van vandaag geeft onvoorstelbare hoop aan hen die in de naam van onze HEERE gaan. We zien hoe God aankondigt dat er voor Zijn volk een beloofde toekomst is. Dit nieuwe koninkrijk zal slechts vrede en voorspoed kennen – geen tranen, pijn of dood. Er zullen niet langer oorlogen zijn, geen verlies of conflicten tussen landen en volken. God zal in majesteit regeren en Zijn volk zal de vruchten plukken van Zijn volmaakte rechtvaardigheid en optreden, wat het karakter en wezen toont van Zijn grote naam.

Veel mensen geloven dat deze vredestijd zich in de laatste dagen zal afspelen, een duizendjarige periode waarin God op aarde zal regeren en bij Zijn volk zal wonen. Wat een geweldige gedachte! Zijn volk zal bestaan uit allerlei culturen, rassen en nationaliteiten; een schitterend en krachtig resultaat van onze gehoorzaamheid aan Zijn opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken.  

Er zal wereldwijde vrede zijn. De HEERE zal ons Zijn wegen leren en wij zullen op Zijn paden gaan.

Om in de Naam van de HEERE te gaan, moeten wij echter wel Zijn Naam kennen. En om Zijn Naam te kennen moeten wij niet slechts van God weten, maar wij moeten Hem persoonlijk kennen.

Pas op dat je het belang van Gods Naam niet onderschat. De Naam van God vertegenwoordigt Zijn karakter en Zijn aard. God heeft in Zijn almacht Zijn Woord aangewezen als de plek waar Hij Zichzelf aan ons openbaart en door Zijn Woord te bestuderen en een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan, doorgronden wij steeds meer van Zijn karakter en Zijn wezen. Wanneer wij geloven in de enige ware God, kunnen wij vol overtuiging op Zijn wegen gaan en op Zijn naam vertrouwen.

De belofte van een nieuwe wereld vol vrede is een prachtig vooruitzicht dat ons moet aansporen, ons dapper en moedig moet maken, tot opoffering bereid. God zal immers alles vernieuwen, verlossen en uiteindelijk goed maken. Dit vooruitzicht plaatst al ons tijdelijk lijden in een eeuwig perspectief.

Ben jij bereid om echt Gods Woord in te duiken en Hem persoonlijker te leren kennen? Zelfs wanneer andere gemeentes, kerken en gelovigen alleen aan de oppervlakte van Zijn heiligheid blijven, durf jij dapper te zijn en er diep in te duiken? Al die andere ‘goden’ die we in ons hart op de troon zetten, stellen stuk voor stuk teleur – relaties, familie, veiligheid, comfort en succes. Maar de God die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt zal ons nooit verlaten, verzaken of teleurstellen.

Zussen, zoals Micha het zo welbespraakt omschreef, onze God is de HEERE, voor eeuwig en altijd. Dit weet je. Deze waarheid staat in je hart gegrift. De vraag is nu: wat ga je ermee doen?

Heer, U bent meer dan trouw. Dank U dat U alles goed maakt en dat U in liefde Uw kinderen in vrede en voorspoed laat leven. Wij verdienen het niet, maar we zijn dankbaar dat U in ons midden bent door de Geest. U bent een goede en liefdevolle Vader. Help ons vol overtuiging in Uw beloften te gaan en erop te vertrouwen dat U in waarheid en rechtvaardigheid zal regeren. Behoed ons ervoor dat wij nutteloze afgoden achternalopen op zoek naar tijdelijke bevrediging en vreugde. Herinner ons elke dag aan Uw eeuwige naam. Wij houden van U. Amen.

Alisha

Reacties