Doorgaan naar hoofdcontent

Voel jij een vreugdevonkje als je aan de toekomst denkt?De eerste drie hoofdstukken van Micha staan vol harde berispingen en oordelen over allerlei zonden waar Gods volk zich mee bezig hield. Het waren vooral hun zonden van afgoderij en hebzucht waar Micha op wees, die aanleiding gaven tot een hele massa aan zondig gedrag en problemen.

Terwijl het nodig is dat wij naar zulke waarheid luisteren (evenals destijds de IsraĆ«lieten) – is toch de tweede prediking van Micha veel hoopvoller. Het thema dat hij brengt in de hoofdstukken 3-5 luidt: er is een Bevrijder; Hij komt en met Hem zullen vrede en gerechtigheid meekomen. Wie verlangt daar nou niet naar?

Onze verzen voor vandaag gaan over een toekomstige hoop. In Micha’s tijd was Gods volk zwak, het leed pijn, het was koppig, en was in verstrooiing geraakt. Maar de profeet belooft dat er een tijd zal komen dat God zijn schapen bijeen zal brengen en sterk zal maken.

Dat geldt in onze tijd ook voor christenen. We zijn zwak, verwond, verstrooid, en soms ook opstandig. Maar deze hoopvolle toekomst is er voor heel Gods volk. God zal al Zijn schapen bijeenbrengen en hen genezen. Hij zal jou heel maken, Hij zal je pijn wegnemen, je tranen drogen en met jou wandelen in het Paradijs.

Dat is alleen mogelijk dankzij Jezus. Hij is de Verlosser Die ons heeft vrijgekocht uit de slavernij van de zonde. Hij is de Redder Die ons heeft gered van het rechtvaardige oordeel van God. Hij is de Hersteller die dagelijks bezig is om het beeld van Christus in ons te herstellen en het eenmaal tot voltooiing zal brengen. Hij is onze Geneesheer die alles wat aan ons kapot is bijeen raapt en het zo herstelt dat het niet alleen heel is, maar ook nog volmaakt!  Hij is de Voorzienige die ons alles zal geven wat we nodig hebben om de zonde te overwinnen en te groeien in gerechtigheid.

Het is dankzij Jezus dat jij blij kan zijn, dankbaar kan zijn, en vrede kunt hebben in dit leven, terwijl je weet dat er een nog veel beter leven op je wacht.

Hij is ons Alles!

Helaas kan het gebeuren dat de zuigkracht van de wereld, de bedrieglijkheid van de zonde, en het lijden in ons leven maken dat we vergeten, of zelfs betwijfelen, dat God alle dingen nieuw zal maken. Onze ogen zijn maar al te vaak gericht op het tijdelijke in plaats van op het eeuwige.

Dus wat kun je doen om het leven voluit te leven en toch vast te staan in die toekomstige hoop die je aan Jezus te danken hebt?

Blijf in het Woord van God. Dat is jouw anker in alle omstandigheden van het leven. Het herstelt je als je geloof tekortschiet,  het brengt je hart tot rust, en het vertroost je ziel. De Schrift herinnert je voortdurend aan Gods geweldige liefde voor jou,  en aan hoever Jezus is gegaan om jou te redden.

Kijkend naar Jezus,Uitdaging week 3:
Denk deze week eens na en schrijf alles op wat jou ervan weerhoudt om je te verheugen in de toekomstige hoop die aan jou is beloofd. Wat zou je kunnen doen om het vuur van blijdschap en dankbaarheid aan te wakkeren?

Weekvers week 3:Leesplan week 3:


Reacties