Doorgaan naar hoofdcontent

Kijk naar de Heer
Heb je ooit het gevoel gehad dat je leven gewoon op instorten stond? Of we het willen toegeven of niet, we kunnen niet alles en iedereen in ons leven onder controle houden. Wat doen we dan wanneer de wereld op z'n kop staat? Vandaag zullen we zien hoe Micha antwoordt nadat Israël weigert naar zijn boodschap te luisteren.

In dit gedeelte van Micha zien we de profeet van dichtbij. Hij had Gods woord verkondigd aan Israël en nu pauzeert hij voor een persoonlijk klaaglied. In deze zeven verzen zien we hoe de zonde van het volk en de weigering om zich naar gerechtigheid te wenden Micha innerlijk doet lijden.

De profeet begint met een hartverscheurende kreet, waarmee hij zijn persoonlijke verdriet en zijn medelijden voor het slechte dat op de mensen zal vallen laat zien. Micha vergelijkt zijn situatie met die van een boer die een wijngaard heeft onderhouden en toch geen vruchten oogst. Hoewel hij zwoegde om de mensen tot bekering te brengen was zijn arbeid tevergeefs. Micha kondigt vervolgens aan dat er geen trouwe volgelingen meer in het land zijn.

In vers 3 beklaagt Micha zich over de verschillende zonden van het volk. De mensen hebben zich van alle morele normen in leiderschap afgewend. Loyaliteit tussen vrienden is verslechterd. Zelfs de familieband is verbroken. Het lijkt erop dat de stof dat de naties bij elkaar hield nu voor Micha's ogen aan flarden wordt gescheurd.

En toch kijkt Micha ernaar met hoop. Hij kijkt en wacht op de Heer. Zelfs terwijl alles om hem heen uit elkaar valt, wacht hij op God, zijn Redder. Hij wacht omdat hij weet dat zijn God hem zal horen.

Soms, vriendin, lijkt het dat je zo hard hebt gewerkt en dan ontdek je dat niemand je hoort. Het voelt voor jou misschien alsof niemand het begrijpt. Maar de Heer hoort je en begrijpt je situatie. Hij werkt in en door alles heen. Midden in de beproeving is het onze roeping als gelovigen om trouw te blijven, hoopvol te kijken, te wachten en te weten dat God onze Heiland ons zal horen.

Vind jij het moeilijk om trouw te blijven wachten? Hoe kan nadenken over de eigenschappen van God als Verlosser je hoop geven?


Reacties