Doorgaan naar hoofdcontent

Hier zijn we dan
“Nou, hier zijn we dan…” Met deze woorden opende Dave Garroway, de eerste presentator van de Today Show op NBC, de allereerste uitzending op 14 januari 1952.

In deze woorden lag toen een gretige verwachting van al het goede verscholen, maar wanneer ik vandaag de dag naar het nieuws kijk, hoor ik diezelfde woorden in gedachten met een hele andere betekenis.

Hier zijn we dan. Gepolariseerd, verdeeld, gewelddadig, onverschillig. God is aan de kant gezet. Onze leiders kennen geen christelijke discipline of volwassenheid en de Bijbel wordt niet langer gezien als richtlijn bij het maken van wetten en culturele normen.

Hier zijn we dan. De wereld is een puinhoop – en dat weten we. Wij leven in een andere tijd, maar toch erg vergelijkbaar met de situatie die Micha ons in zijn geschriften beschrijft. Door het boek Micha heen is de spanning duidelijk voelbaar tussen aan de ene kant Gods aanstaande, heilige toorn en aan de andere kant Zijn uiteindelijke genadige vergeving.  

De Bijbelverzen van vandaag uit Micha 7:18-19 zijn een loflied op Gods genade.

“Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.”

Micha schreef deze woorden terwijl hij werd geconfronteerd met onzekerheid, moeite en een onduidelijk idee van de toekomst, maar Micha’s godsbeeld klopte precies. God hield Zich aan Zijn beloftes aan de aartsvaders en was Israël (weer) genadig.

Ja, onze wereld is een puinhoop. We zijn wispelturige, zondige mensen. Wij weten echter dat God, omdat Hij God is, standvastig blijft en ons uiteindelijk uit onze gebrokenheid en ongehoorzaamheid zal verlossen. Hij geeft ons onverdiende goedertierenheid en barmhartige genade. Aan de voet van het kruis zijn de gelovigen gewassen door het bloed van Jezus Christus en zijn onze zonden uitgewist.

Diezelfde NBC-presentator had en kenmerkende afscheidsgroet in het programma. Hij hield dan een hand omhoog, met de handpalm naar de kijker toe en zei: “Vrede.”

Hier zijn we dan, maar vrede wacht ons. God strijdt op dit moment voor ons en Zijn vrede zal voor eeuwig heersen.Reacties