Doorgaan naar hoofdcontent

Gods waarheid behouden

We kwamen allemaal bijeen in een grote hut zonder muren en met een rieten dak. Dit was de derde of vierde preek van de dag. De oncomfortabele bankjes en het toenemend aantal muggen vanwege een lichte regen hielden me klaarwakker ondanks het feit dat ik de taal Korripako niet versta. Omdat ze wisten dat 'blanken' bij de conferentie aanwezig waren, begonnen ze hun boodschappen in het Spaans, maar ze gingen toch geleidelijk over op hun eigen taal. Dat betekende dat ik grotendeels miste wat de predikers uit verschillende inheemse dorpen zeiden.

Plotseling stond een van de ouderlingen in de hut op begon met de prediker te praten. Anderen vielen hem bij. Ik had geen flauw idee van wat ze zeiden, maar aan de boze gezichten van sommige mannen te zien, en aan de bezorgde uitdrukking van mijn man, zag ik dat dit belangrijk was.

Mijn man gaf van de andere kant van de hut aan: "Ze halen hem van de preekstoel." Wacht, wat? Ik zocht naar mijn vertaalster, maar ze was nergens te bekennen. Hij had gelijk. Enkele minuten later werd de prediker de hut uit geƫscorteerd en gingen ze verder met het programma.

Tijdens de avondmaaltijd vertelde de voorganger van het dorp waar we verbleven wat er was gebeurd. "Hij zei dingen die niet waar zijn. Dat staat niet in de Bijbel." Natuurlijk weet ik genoeg van de inheemse cultuur om te weten dat dit de enige uitleg was die we zouden krijgen zolang ik erbij was. Later zou hij de details met mijn man bespreken en hem om zijn mening vragen tijdens een voorgangersbijeenkomst.

De oudere mannen in de Korripakodorpen kennen de Bijbel heel goed en ze weten wanneer iemand van de waarheid afdwaalt. Maar de jongere generaties niet. Daarom vragen zij steeds of missionarissen in hun dorpen kunnen komen onderwijzen, zodat ze allemaal slechte doctrine kunnen herkennen voordat de mensen het horen en in de war raken.

Soms zou ik willen dat wij "blanken" het lef hadden om deze medebroeders in de jungle na te volgen en op te staan en te zeggen: "Je predikt Gods waarheid niet, alsjeblieft, verdwijn het podium!"
Dit was precies wat Micha deed met zijn berisping van de valse profeten in de verzen van vandaag. Hij droeg hen op het podium te verlaten, omdat ze Gods waarheid niet predikten; ze vertelden de mensen, vooral de corrupte gouverneurs en heersers van die tijd, wat ze wilden horen. Ze profeteerden van gelukkige tijden om hun magen daarmee te vullen, terwijl de waarheid was dat oordeel en ballingschap om de hoek lag vanwege constante zonde waarover de mensen geen berouw hadden. 

Mensen willen niet horen over zonde.

Mensen willen ook vandaag niet horen over zonde. Hoeveel van onze moderne kerken zijn gestopt met prediken over zonde, zodat de mensen zich niet ongemakkelijk voelen? In hoeveel kerken krijgen mensen oppervlakkige boodschappen te horen, elke zondag weer, zonder woorden als "zonde",  "bekentenis" of "berouw"? Ja, het Evangelie is goed nieuws en bemoedigt mensen. Het is echter ook de waarheid van een rechtvaardige God en zonde moet worden besproken om ons te helpen te leven in overeenstemming met Zijn Woord.

Wanneer we alleen die verzen uit de Bijbel halen die we leuk vinden en de verzen die gaan over onze zonde aan de kant schuiven, dan missen we een groot deel. Gods Woord is waarheid die ons hart verandert en ons leven in lijn brengt met het Zijne.

Ik wil dat Gods waarheid me een ongemakkelijk gevoel geeft. Ik wil dat het de spiegel is waar ik in kijk. Ik wil dat het mijn hart verandert, zodat het mijn leven verandert. Laten we vrouwen van het Woord zijn, niet bang om Gods waarheid in liefde uit te spreken.

Tevreden in Zijn dienst,


Reacties