Doorgaan naar hoofdcontent

De belofte van bevrijdingIk herinner mij hoe ik tijdens één van mijn reisavonturen door een stad wandelde, ergens in een ander land, en dat ik voelde hoe duister de sfeer daar was.

Ben jij wel eens ergens geweest waar je dat ook zo voelde?

Er lag daar een druk op je en het leek alsof je er niet aan kon ontkomen.
Er waren fysieke signalen van diepe menselijke gebrokenheid.
Het was schokkend om te zien hoe vleselijke lusten bij klaarlichte dag werden uitgeleefd.
Ik voelde een geestelijke onrust, rechtstreeks afkomstig van de Heilige Geest, die mij waarschuwde dat de heiligheid van God niet kan samengaan met zonde.
Overal boze invloeden om mij heen, waaraan ik merkte dat ik nog niet ben thuisgekomen.

Soms kunnen we op zo’n plaats zijn omdat we gezonden zijn om in die duisternis Zijn licht te brengen. Soms kunnen we daar onverwachts terechtkomen. En als we eerlijk zijn: soms zijn we daar omdat onze menselijke natuur, in opstandigheid tegen een heilige God,  daarvoor kiest.

Dit soort sfeer beperkt zich niet alleen tot de straten van een stad. Die kan ook aanwezig zijn in huizen, tijdens onderonsjes na het werk, of bij het surfen op internet bijvoorbeeld, en kan zich nestelen in diep verborgen plekken van je hart.   

                                             ---------------------------------------------

Tot dusver hebben we in het boek Micha gelezen over heel veel zonden, over oordeel, over treurnis en ellende.  Als jij het gevoel hebt dat het allemaal erg zwaar is, meid, dan voel ik met je mee. Maar in twee verzen in hoofdstuk 2 is er opeens een dramatische omkeer, zoals een onverwachte wending in een film.  Als je toevallig even met je ogen knippert zou je eroverheen lezen. Hoe het ook zij, dit mag je niet missen:

“Voorzeker zal ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen
  Voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël
  Ik zal hen bijeen brengen als schapen in een kooi
  Als een kudde in het midden der weide,
  Het zal er gonzen van mensen.”

Het is een belofte van bevrijding, van de God van het heelal die een volmaakt evenwicht bewaart tussen oordeel en lankmoedigheid, tussen verwijdering en toenadering, tussen gerechtigheid en barmhartigheid, tussen verwoesting en redding.

Even tussendoor: Ik geef je bij dezen plechtig toestemming om je handen op te heffen en je stem te verheffen in een lofprijzing, nu – zoals je daar zit.

WIE IS ALS ONZE GOD?

Als jij als gelovige omringd bent door het kwaad en je afvraagt wanneer er ooit een eind aan komt, weet dan: GOD IS VOOR JOU.

Hij heeft Zijn volk niet in de steek gelaten. Hij zal jou redden in moeilijke tijden. Hij zal het gebrokene herstellen. Hij is jouw Goede Herder. Wat Hij zich heeft voorgenomen zal gebeuren.

Loof de HEERE, mijn ziel
En al wat in mij is, Zijn heilige Naam,
Loof de HEERE, mijn ziel,
En vergeet niet een van Zijn weldaden.
Die uw ongerechtigheden vergeeft,
Die al uw ziekten geneest
Die uw leven verlost van het verderf,
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
Die uw mond verzadigt met het goede
Zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.
De HEERE doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten
Hij maakte aan Mozes Zijn wegen bekend,
Aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.

En als dat nog niet HET BESTE NIEUWS ALLER TIJDEN is, dan is er nog meer …

Als jij als een opstandig mens wegloopt van God, regelrecht de zonde tegemoet waarin je zo gemakkelijk verstrikt raakt, KEER DAN  NAAR HEM TERUG.

Barmhartig en genadig is de HEERE,
Geduldig en rijk aan goedertierenheid.
Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen
Niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn,
Hij doet ons niet naar onze zonden
En vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
Want zo hoog de hemel is boven de aarde
Zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen;
Zo ver het oosten is van het westen,
Zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
Zó ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.
Want Hij weet wat voor maaksel wij zijn
En blijft bedenken dat wij stof zijn. – Psalm 103

Hij zal Zijn volk niet verlaten. In moeilijke tijden zal Hij jou redden. Hij zal het gebrokene herstellen. Hij is jouw Goede Herder. Wat Hij Zich heeft voorgenomen zal gebeuren.
Misschien was het vandaag nodig dat jij deze waarheden uit Gods woord zou horen, of misschien is er iemand die jij kent, die het nodig heeft dat jij  ze aan die persoon doorgeeft.
Laten we standvastig zijn en samen de duisternis bestrijden, doordat we vertrouwen in Christus, onze Bevrijder.

Aan Zijn voeten,Uitdaging Week 2: God haat verdrukking en later deze week zullen we daar meer over lezen. Hoe zou jij je invloed kunnen aanwenden in jouw omgeving om verdrukking te bestrijden?

Hoe zou jij pal kunnen staan voor gerechtigheid en opkomen voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen?

Weekvers week 2:Leesplan week 2:


Reacties