Doorgaan naar hoofdcontent

Wat leeft er in je hart?Vandaag gaan wij verder met de vergelijking tussen Jakob en het volk Israël. Hosea herinnert het volk aan de tijd dat Jakob naar zijn oom ging en zeven jaar werkte om te kunnen trouwen met Rachel. Hosea legt hier een verband tussen de komende ballingschap van Israël en Jakobs ballingschap toen hij voor Ezau vluchtte naar Laban.

Hosea herinnert het volk eraan dat God altijd al profeten heeft gestuurd naar Israël. Deze profeten spraken het Woord van God tot het volk, maar zij verwierpen Zijn woord. Zij keerden zich af van het Woord van de levende God en bedreven afgoderij. (verzen 11-14). Daarmee lokten zij de toorn van God uit, en door het vergieten van onschuldig bloed daagden zij Hem nog meer uit.

Zij waren zo slecht en hadden zulke wreedheden bedreven, dat zij hun verdiende loon zouden krijgen. Dit gedeelte herinnert mij aan Deuteronomium 8:2 – “Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Here, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.”

Het kan gebeuren dat God lijden in ons leven toelaat, zodat wij kunnen zien wat er in ons hart leeft. Hij leidde Israël veertig jaar lang door de woestijn zodat zij konden onderkennen wat er in hun hart leefde. Hij gebruikt soms moeilijke periodes in ons leven zodat we, in alle eerlijkheid zullen zien wat er in ons hart is.

Hemelse Vader, geef dat ik geen enkele zonde in mijn hart wegstop. Ik vraag U, laat mij zien wat nog voor mijzelf verborgen is, wat het ook is. Help mij om alles te doorstaan wat nodig is om ook de diepst verborgen zonde in mijn hart te ontdekken. Amen.

Reacties