Doorgaan naar hoofdcontent

Vechten of overgevenDeze verzen herinneren ons aan bepaalde episodes uit de geschiedenis van Jakob. Hosea vergelijkt hem met het volk Israël. In het oude Israël was een “hiel-vasthouder” een oplichter, iemand die met list en oneerlijke middelen zijn doel probeerde te bereiken. God zegt door middel van Hosea: “Dat was Jakob en nu is dat Israël”.

Maar, ondanks de overeenkomsten wijst de profeet op een verschil tussen Jakob en het volk Israël. Hij herinnert aan de worsteling tussen Jakob en de engel in Genesis 32:24-30. Jakob weigerde zich aan God over te geven, en daarom eiste God zijn overgave letterlijk tijdens een worstelpartij. Jakob verloor het gevecht. Hij kwam tot het besef dat God hem had verslagen en hij kon niets anders doen dan zich aan God vastklemmen en om een zegen smeken.

Hosea grijpt in deze verzen terug op het verhaal van Jakob en laat Israël daardoor zien wat zij moeten doen: in plaats van te strijden met God moeten zij zich overgeven.

Er zijn in het leven twee manieren om lessen te leren: de gemakkelijke en de moeilijke manier. Israël koos voor de moeilijke manier, door telkens opnieuw in de zelfde fouten te vervallen. En dan kom ik in beeld. Ik heb in mijn leven harde lessen moeten leren omdat ik ervoor koos om dingen op mijn eigen manier te doen en God erbuiten te houden.

O, Heer, hoe vaak hebt U mij zien vechten tegen U, tegen wat U wilde met mijn leven, tegen Uw volmaakte timing. Help mij in alle dingen U te vertrouwen. Help mij dat ik niet vergeet dat U God bent en dat U weet wat het beste is. Amen.

Reacties