Doorgaan naar hoofdcontent

Overwinnaar van de dood, machtige Redder


Geen koning, geen vorst en geen heerser was in staat om Israël te behoeden voor de op handen zijnde slavernij en ballingschap. Israël wendde zich tot zijn aardse heersers in plaats van tot God. Keer op keer bood God Zijn zegen en Zijn verzoening aan, maar Israël keerde zich tegen zijn Helper. God was als enige in staat om hen te redden en zij verwierpen Hem. Hij zegt: “Ik ben de Heer, uw God […] Een God behalve Mij mag u daarom niet erkennen, en buiten Mij is er geen Heiland.”(13:4). Er is geen andere Heiland dan Jezus Christus, God de Zoon.

Jezus kwam op aarde om Zijn leven te geven als een losprijs voor zondaars. Romeinen 5:8 zegt: “Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren.” Wij waren net zulke zondaars als het volk Israël. Voor God is er geen kleine of grote zonde, Hij verafschuwt alle soorten zonde.

Buiten Jezus Christus is er geen Heiland. Hij overwon het graf. Hij overwon de dood. Hij verrees om ons nieuw leven te geven. Laten wij Hem vandaag prijzen!

Lieve Heer, U bent machtig om te redden. U hebt de dood overwonnen en hebt mij eeuwig leven gegeven. Ik prijs U en ik geef U alle eer. Nooit zal ik U genoeg kunnen danken voor het offer van Jezus aan het kruis. Amen.

Reacties