Doorgaan naar hoofdcontent

Ontvang Gods liefde

Ik wil graag een wijze vrouw zijn. En ik weet dat er maar één manier is om wijs te zijn: Gods Woord kennen en er elke dag naar leven. Een wijze vrouw zal de boodschap die door heel het boek Hosea klinkt zeker opmerken. Zij zal begrijpen dat God in Zijn genade een wonderlijke mogelijkheid tot berouw en herstel geeft, en dat het gevaarlijk en dwaas is om die uitnodiging te negeren.

Een wijze en verstandige vrouw zal zelfs in het aangekondigde oordeel zien dat Gods wegen recht zijn, en dat elke aankondiging van het oordeel tegelijk een uitnodiging tot bekering is.

“Het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen” (1 Korinthe 1:25). Het meest “dwaze” en meest “zwakke” moment van God was aan het kruis, maar het was oneindig veel wijzer en sterker dan waar mensen ooit toe in staat zullen zijn. De redding is geen prestatie van menselijke wijsheid; het is de omarming van Gods liefde die plaatsvond op Golgotha. En die liefde zal nooit vergaan.

Hemelse Vader, help mij om een wijze vrouw te zijn en om te wandelen in de veilige beschutting van Uw armen. Help mij om altijd voor U te kiezen. Amen.

Reacties