Doorgaan naar hoofdcontent

Het is nooit te laat

Na al de oordelen die wij lazen in het boek Hosea, brengt het vers van Petrus ons in herinnering dat onze God geduld heeft met ons en niet wil dat iemand verloren gaat. Hij wacht geduldig af tot allen tot bekering komen.

Israël moest terugkeren naar God. De Heer gebruikte extreme maatregelen om ervoor te zorgen dat het volk zijn hart op Hem zou richten. Maar uiteindelijk was dat wat het volk wenste en waar het om vroeg. Ook al keert Zijn volk zich van Hem af, God zal het nooit loslaten, ook niet als Hij het volk tuchtigt, want Hij is trouw aan Zijn verbond en aan Zijn beloften.

Ben jij, op wat voor manier dan ook, van God afgedwaald? Er is altijd tijd en gelegenheid om naar Hem terug te keren. Nehemia geeft ons de sleutel: bekeer je en neem Gods geboden in acht. Als wij terugkeren naar de Heer, zullen we in nederigheid moeten komen. We moeten erkennen dat wij gezondigd hebben en volkomen afhankelijk zijn van Gods genade. Aarzel niet en keer terug naar God. Denk niet dat jouw zonde te groot is of dat je te ver bent gegaan. Hij is altijd bereid om je vergeving te schenken en je in zijn liefdevolle armen te verwelkomen.

O, Vader, Uw liefde is zo groot, Uw barmhartigheid is onmetelijk. Niets van wat ik doe is voor U onvergeeflijk. Geef mij kracht om mijn zonde weg te doen en terug te keren in Uw liefdevolle armen. Amen.

Reacties