Doorgaan naar hoofdcontent

Goede vrucht in de woestijn


In de verzen voor vandaag zien we hoe God het verhaal van Zijn relatie met de Joden samenvat. In de woestijn vind je geen druiven, maar als je ze wel zou vinden, dan zou je opgetogen zijn. Dat was Gods gevoel toen Hij Israël riep. De vroege vrucht van de vijgenboom is bijzonder goed en zo was Israël bijzonder voor God. Maar die vreugdevolle ervaring hield geen stand, want koning Balak liet Israël voor het eerst proeven van de Baäldienst en samen met zijn buren ging heel Israël zich te buiten aan afgoderij en zedeloosheid. (Numeri 25).

“God plantte Zijn volk in een bijzonder goed land, maar de Israëlieten verontreinigden het land met hun afgoden (Hosea 9:13). Hoe meer welvaart ze kregen, hoe meer zij zich van God afwendden. Nu moesten zij de bittere oogst van hun zonden ondergaan, zij en hun kinderen.”- Warren Wiersbe.

Vanwege hun zonden zouden zij zwervers worden onder de volken. Dat was de afspraak die onder het Oude Verbond was gemaakt. Dank zij Jezus Christus kunnen we tot God komen door het geloof in een nieuw en beter verbond (Hebreeën 8:12, 10:16-17). Psalm 77 herinnert ons er aan dat de Heer niet vergeten is om genadig te zijn.  Dat Zijn barmhartigheid groter is dan Zijn toorn.

Hemelse Vader, Dank U wel voor Uw geduld met mij. Dank U voor dat nieuwe verbond dat U mij aanbiedt in Jezus Christus. Dank U voor Uw genade, voor die overweldigende, onverdiende en eindeloze barmhartigheid die U mij betoont. Amen.

Reacties