Doorgaan naar hoofdcontent

Trouwe liefde: introductieZij waren God niet trouw gebleven, maar God bleef hun wel trouw.

Het boek Hosea werd geschreven om Gods trouwe liefde – Zijn hesed– te laten zien aan het volk Israël. Het volk kwam steeds opnieuw in opstand tegen God. De koningen van Israël brachten Israël op een dwaalspoor, waardoor het volk afgoden ging dienen en Gods tempel bezoedelde. Het volk vergat zijn identiteit en vergat dat het Gods volk was. Israël had zich van God afgekeerd, van Degene die hen had uitgekozen, hen had beschermd, hen had gezegend en hen alles had gegeven wat nodig was. Het volk had zichzelf verkwanseld aan andere goden en andere volken. Hun overspelige en afgodische harten hadden dit volk ver van God weggeleid. 

Hosea was gewoon een man.

Hij was een profeet in Israël die een unieke roeping van God had. Er werd aan hem gevraagd om met een prostitué te trouwen en ook om trouw te blijven aan haar. Hosea trouwde met Gomer en zij was hem ontrouw. Toch vergeeft Hosea Gomer keer op keer en hij leidt haar steeds terug naar hem.

God gaf Hosea een specifieke roeping met een specifieke boodschap voor het volk Israël. Hosea’s trouwe liefde voor Gomer was bedoeld als een weergave van Gods trouwe liefde voor Israël.

Het boek Hosea is een profetie met een verhaal dat vaak uitdagend en verwarrend is. We bidden dat we een nieuw perspectief op Gods karakter mogen krijgen door het bestuderen van dit geweldige verhaal. Zelfs in de harde woorden van de profetie kunnen we Godshesedzien; Zijn liefde die trouw is, die zich aan het verbond houdt en die de liefde van de harten van Zijn volk najaagt. 

Als je dit prachtige verhaal over verlossing leest, zie je een weergave van Gods liefde. Zijn trouwe liefde is nog steeds aan het werk, wint ons terug en brengt ons bij Hem.  

Misschien identificeer jij je wel het meest met Gomer, de ontrouwe echtgenote die hard weg wilde rennen van Hosea, ondanks al zijn pogingen om haar liefde te winnen. Misschien zie je jezelf in Hosea, ontmoedigd doordat jouw moeite tevergeefs lijkt. Of misschien identificeer je je wel met de zware roeping die Hosea had doorstaan en word je bemoedigd doordat je ziet dat hij trouw bleef tot het einde. Maar bovenal zul je Gods trouwe liefde zien die keer op keer jouw hart en jouw leven op het oog heeft. 

Samen verkennen we Gods grote liefde voor ons. We mogen op Zijn liefde antwoorden door Hem geweldig lief te hebben met ons leven. 

 --------------------------------------------------------------------------

Vriendin, doe morgen mee met onze nieuwe studie over deze bijzondere profeet uit het Oude Testament en ontdek met ons wat God vandaag de dag tegen jou wil zeggen door dit boek!


Reacties