Doorgaan naar hoofdcontent

Hij maakt Zichzelf bekend







Het probleem met het volk en de leiders van Israël was dat zij vergeten waren dat de Heer hun kwaad zag en in gedachten hield. Hoe vaak vergeten wij niet dat de Heer ook onze zonden ziet en in gedachten houdt? In plaats van onze zonden te belijden en vergeving te vragen, vergeten we ze gewoon. Maar de Heer vergeet het niet. Ja, Hij wil ons altijd vergeven, maar we mogen niet vergeten dat wij een Heilig God hebben, die geen zonde duldt in Zijn aanwezigheid.

God was bereid Israël te genezen van zijn zonde en de gevolgen ervan, maar niet zolang het volk zich bleef gedragen alsof God hun zonde niet zag. De Israëlieten moesten met God omgaan zoals Hij werkelijk is, een God die alle onbeleden en onbedekte zonde ziet.

In Psalm 9:17 lezen we: “De goddeloze raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen.” Hoe vaak maken wij fouten en geven we God vervolgens de schuld als het misgaat in ons leven? Hoeveel zonden vergeten wij te belijden omdat we al zo aan ze gewend zijn? God zal ons zeker vergeven, maar we moeten ons bekeren en om Zijn vergeving vragen.

Hemelse Vader, vergeef mij alstublieft. Vergeef mij mijn zonden. Vergeef me dat ik zo gewend ben geraakt aan de zonde in mijn leven, dat ik nalaat die te belijden. Amen.

Reacties