Doorgaan naar hoofdcontent

God is koningIn de Bijbeltekst van vandaag wordt Juda door Hosea gewaarschuwd. In die tijd was het volk van God verdeeld in twee koninkrijken – Israël in het noorden en Juda in het zuiden. De afvalligheid was in Israël al zo ver gevorderd dat Juda gewaarschuwd moest worden niet in dezelfde zondige voetsporen te treden.

Gilgal en Beth-Aven waren bronnen van afgoderij in Israël. Als iemand uit Juda daarheen zou reizen, maakte hij zich deelgenoot van die afgoderij. Ooit was Gilgal de plaats waar Elia en Elisa profeten opleidden (2 Koningen 2:1; 4:38), maar in de dagen van Hosea was het een broeinest van afgodendienst geworden (Hosea 9:15; 12:11; Amos 4:4; 5:5).

1 Korinthe 15:33 zegt: “Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.” Wandel niet op dezelfde kwade wegen als de mensen om je heen. Misschien denk je dat zij succesvoller zijn, een beter leven hebben of dat er dingen voor hen makkelijker zijn. Laat de vijand je niet misleiden! Alleen in Christus hebben wij leven in overvloed. Wij hebben een heilig God die op Zijn troon zit, ongeacht de omstandigheden.

Heer, ik kijk zo vaak naar het groenere gras aan de andere kant van de heg. Ik denk zo vaak dat andere mensen het veel beter voor elkaar hebben. Help mij te onthouden dat ik alleen in U voldoening kan vinden! Ik wil U volgen, U alleen. Geef mij kracht om elke dag van mijn leven in Uw wegen te wandelen. Amen. 

Reacties