Doorgaan naar hoofdcontent

Een opmerkelijke opdrachtDe HEERE zei tegen Hosea: “Ga! Neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen.” Wacht even. Wie? Met wie moest hij trouwen? Met een prostituee? Nogal een opmerkelijke opdracht, nietwaar? Ik kan me haast niet voorstellen wat Hosea moet hebben gedacht toen hij hoorde wat God van hem vroeg.

Dit overspelige huwelijk was een kleurrijke illustratie van hoe Israël de Heer had verworpen en verlaten. We zien de ene na de andere koning van Israël “wandelen in de weg van Jerobeam en in zijn zonde”. Dit waren machthebbers die niet alleen deden wat kwaad was in de ogen van de Heer, maar zelfs meer kwaad deden dan hun voorgangers.

In 1 Timotheüs 2 spoort Paulus de jonge Timotheüs aan om te bidden voor alle mensen, maar in het bijzonder voor koningen en hooggeplaatsten. Paulus wist hoe belangrijk het was om te blijven bidden voor onze overheid. Klaag jij over de mensen die jouw land of stad besturen? Bid voor hen! Bid dat wij “een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.” (1 Timotheüs 2:2)

Heer, help mij niet te vergeten om te bidden voor mijn overheid. Maak dat ik mijn hart niet vul met kwade klachten. Help mij altijd voor hen te bidden, dat zij U mogen kennen en een leven mogen leiden dat U waardig is. Amen.


x

Reacties