Doorgaan naar hoofdcontent

Moed om te gaan in geloof

Wat is jouw hoop voor het nieuwe jaar?

Een makkelijk antwoord zou iets zijn als…

Een minder drukke agenda.

Geld besparen.

Minder eten.

Meer sporten.

Alles wat beter op orde hebben.

Stoppen met een slechte gewoonte.

Dat zijn de bekende goede voornemens —prachtige doelen waar we met de beste bedoelingen aan beginnen — maar als we eerlijk zijn komt er vaak niets van terecht.

Als we nou eens wat moed bij elkaar rapen, een kopje koffie pakken en even wat dieper nadenken, dan zou ik de vraag anders willen stellen:

Wat hoop je — verwacht je, waar verlang je naar — in het diepst van je hart?

Misschien hoop je op herstel van een verbroken relatie.

Genezing voor iemand uit je familie.

Dat je aangenomen wordt voor die ene baan.

Niet langer depressief te zijn.

Misschien bid je om een oprechte vriendschap, om hoop, om bevrijding van schuldgevoelens en schaamte. Om eindelijk echte vreugde te ervaren na een lange troosteloze periode.

Achter je glimlach schuilt een wereld van moeite en verdriet. Terwijl anderen zich vol overgave op hun dromen en verwachtingen voor het nieuwe jaar storten, ben jij al blij als je de dag goed doorkomt.

Ach vriendin, als ik je eens kon laten zien hoe geliefd en gekend je bent! Het spijt me zo dat het zo moeilijk voor je is geweest. Ik kan niet beloven dat ik de antwoorden die je zoekt even in een blog voor je kan samenvatten — met een makkelijk drie-stappenplan bijvoorbeeld — maar mag ik je voor dit jaar één goed voornemen voorstellen wat boven alle andere uitgaat?

Bid om moed om te gaan in geloof.

“Vermeerder ons het geloof!” zeiden de discipelen tegen de Heer in Lucas 17. En Zijn prachtige antwoord? Hij kent onze beperkingen. Hij kent onze zwakheid en onze twijfels. Hij weet hoe elk jaar weer vreugde en verdriet brengt. Maar hij wijst ons niet af! Al heb je nog maar een klein kruimeltje geloof over, laat alles uit je handen vallen en breng het nu aan Jezus’ voeten!

Hij zal zijn kracht erover uitstorten.

Hij zal het vermeerderen.

Hij zal het herstellen.

Hij zal je geduldig dragen totdat je beetje bij beetje je blik kan verleggen en je geloof weer in kracht toeneemt.

“Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.” 2 Korinthe 4:18

Één ding is zeker: wij kunnen niet gaan in geloof als onze ogen gericht zijn op wat wij zien. In deze wereld…

… volgt de ene beproeving op de andere.

… moeten wij werken en zwoegen met vallen en opstaan.

… betekent genezing misschien iets anders dan wij voor ogen hadden.

… zijn relaties veranderlijk en kunnen we verbitterd raken.

Kijk omhoog in plaats van naar buiten… en richt je ogen op Hem die ook jouw toekomst in Zijn betrouwbare handen heeft.

Laten we dit jaar samen gaan in een sterker geloof dan ooit tevoren. Dat gebeurt niet zomaar door toeval, maar stap voor stap, dag voor dag, wanneer wij Gods karakter ons eigen maken. Wanneer we besluiten om van het verleden te leren en het vervolgens achter ons te laten, om daarna in geloof verder te gaan — ook als het maar kleine stapjes zijn — en te weten dat wij in alles door Hem geliefd zijn en door Zijn genade worden bewaard.

·         Aarzel je om in geloof te gaan waar God je dit jaar wil leiden, omdat je nog vasthoudt aan dingen uit het verleden?
·         Wat heb je nodig om je met God/anderen te verzoenen, zodat je verder kan, in plaats van ‘vast te zitten’?
·         Zou je jezelf in het nieuwe jaar ertoe willen zetten om de Heer regelmatig in gebed te vragen om een groter geloof? God geeft Zijn grote kracht rijkelijk aan ieder die gelooft! “Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.” Markus 9:24


Aan Zijn voeten,


Reacties