Doorgaan naar hoofdcontent

Moed om je gave te gebruiken

Dit moet je vandaag onthouden: jij bent uniek gemaakt en begiftigd door de Schepper van het universum.

Jij bent geen foutje. Jij bent een meesterwerk.

Dezelfde God Die de aarde in beweging zette, de sterren in de nachtelijke hemel plaatste en het detail in elke bloem aanbracht, heeft ook jou op een prachtige wijze gemaakt.

Hij heeft jou gaven gegeven die uniek zijn voor het doel dat Hij heeft voor jouw leven, niet voor het leven van iemand anders. Niet voor het leven dat je wenste te hebben. Niet voor de roeping die je dacht te moeten krijgen. Nee, God heeft jou de gaven gegeven die jij nodig hebt om jouw rol te spelen in Zijn geweldige liefdesverhaal van verlossing.

Het is zo belangrijk dat je dit weet, omdat het belangrijk is dat wij, als het lichaam van Christus, elk onze unieke rol spelen, als we aan de slag gaan met de gaven die Hij ons gegeven heeft.

Net zoals ons lichaam niet goed zou werken als we alleen maar handen waren, alleen maar benen, alleen maar hart... we zouden een hoopje ellende zijn en niks bereiken. We zouden niet in staat zijn om te overleven, laat staan dat we het werk zouden kunnen doen waartoe God ons heeft geroepen.

Nee, het lichaam moet samenwerken met een gemeenschappelijk doel, en toch is elk van ons op een unieke manier begiftigd in zijn specialisme. We hebben maar twee armen nodig, twee ogen, twee handen, twee voeten, een hart, een mond…  enzovoort.

En we hoeven niet met elkaar te concurreren. Competitie brengt het lichaam alleen maar schade toe en weerhoudt ons ervan effectief te zijn.

Net zoals ons lichaam verschillende delen nodig heeft om te functioneren, zo is dat ook met de kerk. Ieder van ons is nodig om te groeien, om te dienen en om te leven voor Jezus!

Diversiteit in het lichaam is bewijs van de wijsheid van God. - Warren Wiersbe

Diversiteit leidt tot verdeeldheid wanneer de leden met elkaar concurreren; maar diversiteit leidt tot eenheid wanneer de leden zorg dragen voor elkaar. - Warren Wiersbe

In het vers van vandaag herinnert Paulus ons eraan dat we als een eenheid werken, één lichaam, en niet als veel individuele delen.

Onze gaven zijn niet voor onszelf, om ze op te sparen, noch bedoeld om onszelf te verhogen of boven een ander te gaan staan… nee. Onze gaven zijn voor ons om te delen, om anderen te doen vooruitgaan, om anderen te helpen… om het lichaam te dienen, niet om er onafhankelijk van te zijn.

Net zoals elk sportteam meerdere leden nodig heeft die elk op hun eigen positie spelen, zo is dat ook met het Lichaam van Christus. God heeft ieder van ons begiftigd met precies die gaven waar het hele lichaam nodig heeft.

We zijn op ons best wanneer we samen als één dienen.

En wat ons allen samenbindt, de 'olie' die de machine draaiend houdt, is liefde voor het Lichaam van Christus.

Liefde bedekt een veelheid aan zonden.

Liefde overvloeit elk deel en voorkomt dat het wrijving veroorzaakt.

Laten we dapper zijn en de gaven gebruiken die God ons zo genereus gegeven heeft. Laten we ophouden met wensen dat we liever andere gaven hadden gekregen.

Er is een team voor nodig om een voetbalwedstrijd te winnen, één speler kan niet alle rollen vervullen. Zo geldt dat ook voor het Lichaam van Christus. We hebben elkaar nodig, onze gaven gebruikend, met allemaal dezelfde focus... om glorie te brengen aan God.

Love God Greatly,

 

Reacties