Doorgaan naar hoofdcontent

Moed om het belang van de ander hoog te houden
Vandaag wil ik meer leven zoals Moeder Theresa. Ik wil mijn leven te geven om zieken te genezen en een moeder te zijn voor wezen.

Ik zal het voorbeeld van Dr. Martin Luther King Jr. navolgen en op de barricade staan voor mensen zonder stem. Ik zal elk mensenleven respecteren en vechten voor humane gerechtigheid.

Ik verlang ernaar mijn leven te wijden aan het delen van het Goede Nieuws. Ik zal in de voetsporen van Billy Graham volgen en naar de uiteinden van de aarde gaan, trouw proclamerend dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Op dit moment kan ik kiezen om mijn leven neer te leggen en opofferingsgezind lief te hebben. Ik kan mijn Redder eer betuigen, Hij die zichzelf ontledigde en alles gaf om mij te redden van zonde.

Maar eerst, eerst moet ik het mij-monster verslaan.

In mij huist een onheilspellende vleselijke vijand die mij lokt in een coma van zelfingenomenheid. Wanneer ik luister naar de leugens van het mij-monster eindig ik op een plek waar ik alleen maar met mezelf bezig ben en niet met het liefhebben van anderen.

Het mij-monster richt zich op en laat zich gelden: 'Je verdient beter.'

Het mij-monster fluistert: 'Vergeet hun behoefte. Er komt iemand anders en die zal de rommel opruimen. Jij hoeft je handen niet vuil te maken.'

Elke ochtend staart het mij-monster in de spiegel naar haar schoonheid en merkt nooit die lelijke veeg van trots op.

Ik moet dat egoïstische kreng in mij kruisigen, want zij wil zichzelf vervullen in plaats van anderen dienen.

Ik moet NEE zeggen tegen het mij-monster.

Vrienden, ik wil je waarschuwen om uit te kijken voor het mij-monster in jouw huis. Elke ochtend moeten we doelgericht het zwaard van de Geest oppakken en onszelf bewapenen met het Woord om deze boze vijand te verslaan.

Laten we het mij-monster begraven en moedig zijn.

Moedig om jezelf lager te plaatsen zodat je anderen kan verhogen.

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. (Filippenzen 2:3)

Moed zet afgunst opzij en omarmt de unieke verschillen tussen haar en haar zuster en helpt haar zuster uitblinken.

Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. (Filippenzen 2:4)

Moed zegt ja tegen God en geeft alles op om een verloren ziel te redden.

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. (Filippenzen 2:5-7)

Moed laat anderen voorgaan en wijst naar Jezus.

Blijf geloven,


Vertel eens: Welke stap kan jij deze week zetten om het mij-monster te verslaan en anderen te dienen?

Reacties