Doorgaan naar hoofdcontent

Moed in tijden van verlies

Heb jij wel eens zo iets dierbaars verloren dat het voelde alsof je hele leven ondersteboven ging? Misschien dat je een groot deel van je aardse bezit kwijtraakte, of dat je huwelijk in een puinhoop veranderde. Misschien ging er een kostbare relatie kapot, of had je een vernietigende financiële klap opgelopen. Voor sommigen zou het ook de achteruitgang van hun gezondheid kunnen zijn. En soms kan zelfs een terugblik op je leven een gevoel van verlies geven vanwege de beslissingen die je ooit hebt genomen.

De meesten, zo niet allen, van ons hebben op de één of andere manier verliezen meegemaakt die een stempel op ons leven hebben gezet – een litteken dat pijn blijft doen.

En juist die pijn die je voelt, kan nuttig zijn om jou daar te brengen waar jij moed vindt die voortkomt uit de hoop die wij in God bezitten. 

De Hoop die wij hebben

Als je een groot verlies hebt geleden, kan het aanvoelen alsof je er nooit helemaal overheen zult komen. Maar bij de Heer zijn alle dingen mogelijk, ook genezing na verlies, en met Hem is het mogelijk om met kracht en vertrouwen moeilijke tijden te doorstaan. En die genezing begint als wij ons verlies en onze last bij de Heer brengen, wetend dat Hij ons zal helpen.

Werp uw zorg op de Here,
en Hij zal u onderhouden;
Hij zal voor eeuwig niet toelaten
dat de rechtvaardige wankelt
Psalm 55:23
Breng alles, al je gevoelens, je twijfel, je tranen, en al je vragen bij de Heer, want Hij heeft beloofd dat hij jou - en je geloof - in die turbulente tijden overeind zal houden.

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hijzelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. - 1 Petrus 5:10

Petrus laat ons de prachtige en bemoedigende belofte na, dat ondanks dat wij lijden, Christus ons zal herstellen en kracht geven. Je zult misschien niet terugkrijgen wat je verloren hebt, en misschien zal er nog een lange moeilijke tijd voor je liggen, maar God belooft jou dat hij je de kracht zal geven om vol te houden en tot het einde toe trouw te blijven. Ook al lijkt het er nu niet op, hou je toch vast aan die belofte en ga ermee naar Gods troon.

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Openbaring 21:4

Er komt een dag, en die dag is niet ver meer, dat wij zullen worden herenigd met onze Heer. En als die dag er is, dan zal al het kwaad, en alle moeilijke, nare en verdrietige dingen voorbij zijn. Daarvoor in de plaats zal er grote blijdschap zijn, uitbundige vreugde en een diepe, volmaakte vervulling.

Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed. - Psalm 147:3

Zolang wij leven, kan Christus ons genezen als wij lijden onder verliezen en de gebrokenheid van ons hart helen. Misschien gebeurt dat minder snel dan wij zouden willen en misschien ook niet op de manier die wij in gedachten hadden. Maar een ding is zeker: er komt een dag waarop al onze wonden genezen zullen zijn, al onze littekens verwijderd zullen worden, en ons gebroken hart zo heel zal worden dat het nooit meer breken kan. De zekerheid van dat toekomstige herstel werkt nu al helend voor onze verwondingen en brengt verkwikking als we uitgeput zijn.

Opziend naar Jezus,Uitdaging week 4: Soms moeten we de moed opbrengen om dingen los te laten. Welke dingen moet jij aan God overgeven, zodat je kunt genezen en verder kunt gaan met je leven? Zet dat deze week op een rijtje in je dagboek. Bid elke dag tot God om jou te helpen die dingen los te laten en aan Hem over te geven.

Leesplan week 4:

Weekvers week 4:


Reacties