Doorgaan naar hoofdcontent

Moedig in de goede strijd
De wereld waarin wij leven heeft vrouwen nodig die de moed hebben om op te staan.
Ik heb de eer en het voorrecht om drie dochters groot te brengen. Meer dan wat ook, wens ik dat mijn dochters God met al hun kracht zullen volgen. Ik wens dat zij in hun leven tegen de heersende cultuur ingaan en zich zullen afwenden van wat in de wereld waardevol wordt gevonden, en in plaats daarvan de keus maken om sterk en moedig te leven bij het licht van Gods Woord.

Sterk en moedig in het leven tot Gods eer.

Sterk en moedig in hun dagelijkse keuzes.

Sterk en moedig in wie zij willen zijn.

Sterk en moedig in wat zij loslaten.

Sterk en moedig in wat zij vasthouden.

Zoals Gods barmhartigheden elke morgen nieuw zijn, zo is er ook elke morgen weer mijn gebed voor mijn meiden, dat zij zullen opstaan en verkiezen om sterk en moedig te zijn, dat zij zullen leren op God te vertrouwen en Zijn Woord actief uit te leven en uit te dragen.

Maar vergis je niet: we leven niet in een sprookjeswereld. Om ons heen woedt een strijd, een gevecht om ons hart, onze geest en onze eeuwige toekomst.

Elke dag opnieuw moeten we kiezen om sterk en moedig te zijn.

Kiezen om gerechtigheid en godsvrucht na te jagen.

Kiezen om uit geloof te leven en niet uit angst.

Kiezen voor liefde in plaats van haat.

Kiezen om te volharden in plaats van op te geven.

Kiezen om zachtmoedig te zijn in plaats van hard.

Kiezen om te leven zoals Jezus… elke dag een beetje meer.
Zo ziet sterk en moedig leven er uit.
Het ziet er heel erg hetzelfde uit als Jezus.

Wees sterk en moedig… wees niet verschrikt (Jozua 1:9)

Mozes en Aaron waren een sterk stel. En dat geldt ook voor Ruth en Naomi en voor Paulus en Lukas.

Twee zijn beter dan een.

Waar twee of drie zijn vergaderd in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden (Mattheus 18:20)

Ik moedig je aan om aan het begin van het nieuwe jaar je vriendinnen, je zussen, moeders, dochters bij elkaar te halen… en SAMEN, met God als onze bevelhebber, de goede strijd te strijden.

Dus maak je gereed en doe de wapenrusting van God aan die je vindt in Efeziërs 6:10-18, want het gevecht dat we aangaan is geen aardse strijd.

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten (Efeziërs 6:12)

Ook al weten we dat deze wereld niet ons vaderland is, dat betekent nog niet dat we ervan afzien en weigeren om pal te staan tegen de aanvallen die van alle kanten op ons af komen. Nee, want als dochters van de Koning der koningen weten we dat Hij die in ons is, groter is dan hij die in de wereld is (1 Johannes 4:4).

Laten we dus, met deze boodschap voor ogen, opstaan en de strijd aanbinden, wetend dat God het nodig vond om ons hier, in dit tijdperk te plaatsen. Wij zijn gemaakt om deze strijd te strijden.

We zullen niet langer werkeloos toezien hoe het afloopt met ons huwelijk, onze kinderen, onze huizen, ons land, en onze kerk.

Lieve zussen, het is tijd om op te staan en sterk en moedig te zijn.

Vertel eens: op welk gebied wil jij dit jaar moedig zijn en hoe ben jij met ons in contact gekomen?

Love God Greatly!


Uitdaging week 1:

Zet de eerste stap. Op welk gebied wil God dat jij dit jaar sterk en moedig bent? Neem er deze week de tijd voor om in gebed Zijn aangezicht te zoeken. En schrijf dan in je dagboek welke stappen jij moet zetten als je kiest om dit jaar, op dat gebied in je leven, voortaan moedig te zijn!

Leesplan week 1:

Weekvers week 1:Reacties

  1. Wij hebben 3 dochters en een zoon. Het is genade dat ze alle 4 de Heer hebben aangenomen als hun verlosser. Toen Joël naar het HBO ging had hij een introductie week. Hij was met 18 jaar, na 2 dagen belde hij op: ik heb met de leiding gesproken en kom naar huis. S'avonds is het drinken en ik heb gezegd dat van uit mijn christen zijn ik daar niet bij wil zijn. Hij is op de trein gestapt. Dat ze zelf zulke keuzes maken ben je dankbaar voor . ik blijf bidden voor mijn kinderen en de mensen om mij heen want het is zo machtig!

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten