Doorgaan naar hoofdcontent

Moed om tegen je culturele gewoontes in te gaanNeem je een risico of breng je een offer?

Als de drukte en deining van de feestdagen er niet in geslaagd zijn je vreugde te stelen of je hoofd te doen ontploffen, zal januari het wel proberen. Voor ons vrouwen van wie verwacht wordt dat we altijd piekfijn presteren, kan januari een tijd zijn van verpletterende druk. Als we niet de perfecte manier hebben gevonden om het perfecte Nieuwjaar aan te vangen en als we dit jaar niet eindelijk al onze levensdoelen af hebben kunnen strepen, dan is het maar al te gemakkelijk om in een continue mist van verslagenheid te lopen. In plaats van te leven in dit nieuwe leven dat God beschrijft, kiezen we steeds opnieuw dezelfde struikelblokken.

Toch gebiedt God ons onophoudelijk om voor dapper te kiezen. Hij zegt ons niet om het pad te kiezen dat wij willen voor het jaar; Hij roept ons op om dapper genoeg te zijn om Zijn pad te kiezen, in elke stap van ons leven. Omdat God de ongelooflijke toekomst kent die Hij voor ons heeft, verontschuldigt Hij zich niet voor Zijn gebod om Hem te volgen. 
God is er zeker van dat we gezegend zullen worden als we ons overgeven aan Hem. Maar zijn wij er zeker van? Wanneer je voor dapper kiest, neem je dan een gok of breng je een offer?

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God,  om uw lichamen aan God te wijden  als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Romeinen 12:1 

God vraagt ons om Zijn barmhartigheid te erkennen - om te weten hoe Hij degenen vóór ons heeft geleid doordat ze Zijn woord lazen, en om in een kerkgemeenschap te leven om Hem nog steeds aan het werk te zien. En dan, alleen nadat we Zijn barmhartige aard zien, vraagt Hij ons om onze lichamen te aan te bieden als levende offers, niet als waagstukken.
Een risico is volgens de Van Dale een blootstelling aan de kans op schade of verlies. Je zou kunnen zeggen een riskante of gevaarlijke kans.

Een offer is het inleveren van iets wat je waardeert of wenst in het belang van iets wat je hoger of meer waard acht. Jezus' laatste woorden, voordat hij het onmetelijke gewicht van de zonden van de wereld op zich nam, waren niet 'Op goed geluk', ze waren 'Het is volbracht.' (Johannes 19:30). God is waarheid, geen gok. Jezus nam geen risico op het kruis, hij bracht een offer.

Jezus hing niet aan het kruis in angst voor gevaar, wensend dat de dingen zouden lukken ten gunste van ons. Hij gaf zich over aan Gods plan, Zijn genade kennend en verzekerd van Zijn gunst.

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid  om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God isRomeinen 12:2 

De wereld wil ons doen geloven dat God een riskante gok is en geen rigoureuze beschermer. De wereld wil ons doen geloven dat op het ultieme moment waarop we afstand doen van wat we willen, voelen en verlangen, we zullen verzuipen in vernietiging, en niet vol zijn van verlossing. De wereld wil ons doen geloven dat we in ons eentje moeten overwinnen, zonder de Ene die al overwonnen heeft.

De wereld wil dat we de plannen van onze Maker verwerpen en in een toestand van onrust leven, van chaos en wanhoop. Wanneer we niet weten wie we zijn en van wie we zijn, zijn we gemakkelijk te manipuleren, gemakkelijk te beheersen en gemakkelijk om van te profiteren. Sociale media en films en mode kunnen ons verleiden, weg van de grootheid van God in ons. Voor je het weet zit je vast in het keurslijf van de wereld.

Sociale media kunnen ons zeggen dat we onwaardig zijn voor liefde, of dat we onmogelijk rust kunnen hebben als we niet 15 kilo afvallen. Films kunnen ons weglokken van onze geweldige echtgenoten, op zoek naar ingebeelde exemplaren. Mode kan ons vangen in de gedachte dat onze financiën, achtergrond, familie en huis ons uitsluiten van het leiden van een vreugdevol leven. Maar God zegt ons dat we Zijn meesterwerk zijn (Efeze 2:10).

Want door de genade  die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u  niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof  zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Romeinen 12:3 

God deelt geen beetjes geluk uit in overeenstemming met de mate van het risico dat we nemen. God bedekt onze overgave met genade. Risico’s nemen heeft niets met geloof te maken, offers brengen wel. 

Wanneer we erkennen dat wij de wereld niet geschapen hebben, de golven niet hebben gemaakt, niet niet waarheid, genade en barmhartigheid de wereld in hebben gebracht, dan zien we dat God dat wel deed en nog steeds doet. Het vaste vertrouwen in het weten dat Hij Koning is en dat wij Zijn koninkrijk zijn, brengt onze trots en ons lichaam naar beneden tot een buiging en overgave.

Wanneer de wereld je vraagt om het dappere te kiezen dit jaar, om stevig in je geloof te staan, neem je dan een risico of breng je een offer? 

Wanneer je lichaam van je verlangt om een kruk op te geven, slinger je die dan weg of sta je die af aan God? 

Wanneer het in je hoofd rondzingt dat je niet genoeg bent, ga je dan meer wensen of ga je alles in Hem vinden? 

Wanneer je ziel schreeuwt om hulp, ga je er dan zelf op uit of leg je jezelf neer in de schaduw van Zijn vleugels?

Omdat wij geliefd zijn, kunnen we het dappere kiezen. 

Omdat God de ongelooflijke toekomst kent die Hij voor ons heeft, verontschuldigt Hij zich er niet voor als Hij ons leidt. Dus laten wij ophouden ons te verontschuldigen voor het feit dat we Hem volgen. Mijn gebed voor ons dit jaar is om het wereldse WAT ALS te vervangen voor Gods WAT IS. En mijn hoop is dat we opofferen wat goed smaakt, goed voelt en er goed uitziet, omwille van wat goed IS. Dit is hoe we Hem aanbidden.

Alles voor Zijn glorie,

Reacties