Doorgaan naar hoofdcontent

Moed als vervolging komt
De tekst van vandaag is een van mijn lievelingsteksten. Jaren geleden heb ik hem al uit mijn hoofd geleerd, zonder te weten dat God die tekst in latere jaren zou gebruiken om mij te troosten.

Zullen verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard ons scheiden van de liefde van Christus? (Romeinen 8:35). Zij zullen Christus beslist niet kunnen scheiden van ons, maar als wij niet oppassen zouden ze ons wel van Christus kunnen scheiden.

Als we allerlei dingen meemaken die we niet hadden verwacht, of langdurig angsten en beproevingen moeten doormaken, dan kunnen we de moed verliezen. En juist op zo’n moment probeert Satan bepaalde gedachten te laten insluipen in je hart. Van die gedachten zoals…

…God houdt niet echt van je. Als Hij van je hield, zou Hij niet toestaan dat jij zo moet lijden.

…Je bent niets waard. Zelfs God vindt jou de moeite niet waard.

…Waar ben je mee bezig? Het helpt toch niet.

Als jij dit soort leugens diep in je hart laat inzinken, dan kan dat ervoor zorgen dat jij van Christus afdwaalt.

Denk eens even met mij mee. Wij raken al ontmoedigd en ons geloof wordt al op de proef gesteld door alledaagse dingen, groot en klein. Denk je nu eens in dat jij werd vervolgd omdat je christen bent. Ga eens staan in de schoenen van die duizenden die vervolgd zijn, die van huis en haard  verdreven zijn, gevangen gezet of vermoord, omdat zij ervoor uitkwamen dat zij één waren met Jezus Christus als hun Heer en Heiland.

In onze westerse wereld leidt het niet tot marteling of dood, als wij pal staan voor Christus, maar het kan wel negatieve gevolgen hebben. De tekst van vandaag is een bemoediging voor alle christenen, overal ter wereld, die op de een of andere manier worden vervolgd vanwege hun geloof.

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. (Mattheüs 5:10)

Maar Jezus zegt niet alleen dat wij zalig zijn als we worden vervolgd vanwege de gerechtigheid. Hij zegt nog iets anders.

Heb uw vijanden lief; en bid voor hen die u beledigen en vervolgen (Mattheüs 5:44)
Daar is moed voor nodig. Je moet lef hebben om te bidden voor degenen die jou vervolgen. Ons menselijke instinct zegt dat wij precies het omgekeerde moeten doen – vechten, betaald zetten, wraak nemen. Maar Jezus zegt dat wij de moed moeten hebben om liefde terug te geven.

Heb je vijanden lief. Bid voor degenen die jou vervolgen.

Zit jij momenteel in een situatie waarin je, tot op zekere hoogte, wordt vervolgd vanwege je geloof? Wees dapper. Heb het lef om liefde terug te geven. Vergeet niet dat de Heer met jou is. Hij is jouw Licht en jouw Redder. Hij is de sterke Vesting in jouw leven. Vergeet niet dat jij in Christus meer dan overwinnaar bent. En dat dood noch leven, noch engelen, noch overheden, noch tegenwoordige of toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.

Tevreden in Zijn dienst,

Uitdaging week 3:

Wees deze week dapper en doe iets dat moed vereist. Bid voor iemand die jou heeft pijn gedaan. Geef aan iemand die behoeftig is, ook als die gift voor jou een offer betekent. Leef vrijmoedig en vertel liefdevol, maar zonder er doekjes om te winden, de waarheid aan iemand die God jou op het hart gebonden heeft. Spreek Gods waarheid uit tegenover de moedeloosheid die jouw hart is  binnengeslopen. Kies er deze week voor om STERK EN MOEDIG te leven.


Leesplan week 3:


Weekvers week 3:


Reacties