Doorgaan naar hoofdcontent

Houd moed: introductie Jozua 1:9

"Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat."

-------------------------------------- 

Verhalen met een held of heldin in de hoofdrol horen we allemaal graag. De moed en heldhaftigheid van de held vinden we geweldig, omdat we iets zien wat wij niet hebben maar waar we wel naar verlangen. We zien iemand die edel of dapper is, rechtvaardig of moedig, en we zouden graag ook zo willen zijn.

Velen van ons, misschien wij allemaal wel, kennen die angst die ons weerhoudt om een onbekende weg in te slaan. We kennen die zwakte waardoor we het opgeven of er zelfs niet eens aan beginnen. We weten hoe het is als lafhartigheid ons aan het twijfelen brengt, zodat we ons niet opgewassen voelen tegen wat God ons wil laten doen, en dus doen we het niet. Dus als we die verhalen vol heldhaftigheid en moed lezen, leven we met die held mee (misschien wel met tranen in de ogen). Als we zien dat iemand moedig is in een angstige situatie, onverschrokken is tijdens tegenslagen en vastberaden blijft waar anderen zwakheid tonen dan worden we geïnspireerd om zelf moedig te zijn.

Maar dit soort moed is meestal van korte duur, omdat aardse motieven ons nou eenmaal niet zo ver brengen. We hebben het soort moed nodig dat bestand is tegen de meest angstaanjagende situaties en de allermoeilijkste omstandigheden. We hebben het soort moed nodig dat zijn kracht ontleent aan God. Hij kent geen angst, Hij bezit alle kracht en goedheid, die Hij zomaar uitdeelt aan degenen die er in geloof vragen.

In Jozua 1:9 lezen we dat God aan Jozua de opdracht geeft om sterk en moedig te zijn, om niet bang te zijn en niet ontmoedigd te raken. Waarom? Omdat God belooft dat Hij bij Jozua zou zijn, waar hij ook heen zou gaan. Dit is dezelfde belofte die God deed aan Abraham (Gen. 26:3), aan Jacob (Gen. 31:3), aan Mozes (Ex. 3:12), aan het volk Israël (Jes. 41:10) en ook aan jou (Mat. 28:20).

Heel je leven lang maak je allerlei dingen mee waarvoor je moed nodig hebt. In deze studie zullen we het hebben over een aantal van die situaties en hoe we Gods moed voor die situaties kunnen ontvangen. Soms moet je voor die moed of: om moed te tonen maar een klein stapje zetten en soms is het alsof je er bergen voor moet verzetten. Maar er wordt ons nooit gevraagd om op eigen kracht moed te verzamelen.

Als je het idee hebt dat je niet genoeg wijsheid hebt om bepaalde besluiten te nemen, onthoud dan dat je een God hebt die de Wijsheid is. Je hoeft Hem er alleen maar om te vragen. Als je het idee hebt dat je niet genoeg kracht hebt voor de dag die voor je ligt, bedenk dan dat je de kracht van een almachtige God tot je beschikking hebt. Je hoeft Hem alleen maar aan te roepen. Als je het idee hebt dat je niet genoeg moed hebt om door te gaan, weet dan dat God aan jouw kant staat: Hij vecht met je en voor je. Hij wil en kan je alles geven wat je nodig hebt (2 Petrus 1:3).

Er is veel moed voor nodig om zo te leven dat je een licht bent in een donkere wereld, om het kwade met het goede te overwinnen, en om aan anderen die God bespotten en lasteren te laten zien wat echt geloof betekent. Maar God vraagt nooit van je dat je dat allemaal alleen doet. Wees sterk en moedig, leef dapper en zonder angst, want de Heer is altijd bij je.

Kijkend naar Jezus,Reacties