Doorgaan naar hoofdcontent

Zodat wij leven hebben in Zijn Naam
Donderdag – Zodat wij leven hebben in Zijn Naam

Lees: Johannes 20:30-31; Johannes 3:14-15 
SOAP: Johannes 20:31 


Voor Zijn naam stierven de vroege christenen een vreselijke dood, met hun blote handen vechtend tegen leeuwen in de arena's. Voor Zijn naam werden velen vervolgd, gekruisigd, van huis verdreven. Voor Zijn naam worden vandaag de dag over de hele wereld mannen en vrouwen vervolgd. Voor Zijn naam gaan veel christen naar het buitenland; zij laten hun kinderen ver weg van hun geliefden opgroeien, in afgelegen landen, om God te dienen als zendelingen en de boodschap van redding te brengen. Waarom? Omdat er kracht is in de naam van Jezus. In Zijn naam zal elke knie buigen, in de hemel en op de aarde en onder de aarde. In Zijn naam zal iedere tong belijden dat Jezus Christus Heer is (Filippenzen 2:10-11)

Heb je opgemerkt dat Satan geprobeerd heeft om de naam van Jezus uit te wissen uit de publieke ruimte? Hij heeft Jezus' naam smakeloos en bespottelijk gemaakt zodat minder en minder mensen weten wie Hij echt is en niet weten hoe ze gered kunnen worden. Dat is niet zomaar gebeurd. Satan rooft, doodt en verwoest. En dat is precies waarom we de naam van Jezus verhogen tijdens de kersttijd.

Hemelse Vader, het is geweldig om door de Schrift heen, over Jezus te leren. Ik prijs U dat u ons de Bijbel, Uw heilige woord heeft gegeven en we zo het leven en de wonderen van Jezus kunnen zien. Dank U dat U ons redding heeft gegeven door Zijn naam. Amen.

Leuk weetje: Weet jij waarom de naam van Jezus soms weergegeven wordt in een afbeelding van een vis? Een simpele vis was het geheime symbool van de vroege christenen omdat het woord 'vis' in het Grieks (ΙΧΘΥΣ kun je lezen als ichthys), een acronym is van de naam Jezus. Ik probeer het even uit te leggen - "Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ" (Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr), is vertaald in het Nederlands: 'Jezus Christus, Zoon van God, Redder'. Als je de eerste letters van deze vijf Griekse woorden bij elkaar voegt staat er ἸΧΘΥΣ, wat 'vis' betekent.

Mini uitdaging: Hoe creatief kan jij worden met de naam Jezus? Maak een paar vissen met welke materialen je ook hebt thuis en zet er de naam Jezus in, probeer dan een leuke manier te vinden om ze toe te voegen aan je kerstdecoraties.

Reacties