Doorgaan naar hoofdcontent

Om te laten zien wie God is
Vrijdag – Om te laten zien wie God is

Lees: Hebreeën 1:1-4; Kolossenzen 1:15-16
SOAP: Hebreeën 1:3


Het verwondert me altijd als mensen mij beschrijven als een dappere vrouw. In werkelijkheid heb ik veel verzen over angst, vertrouwen in God, en over vrede in mijn dagboek geschreven. Ik bracht ze steeds weer in gebed, speciaal tijdens lange nachten dat ik alleen was met de kinderen, als mijn man op reis ging voor dagen of zelfs weken. Ik weet dat mijn angst niet van God komt. Ik weet dat het één van de listen is die de vijand tegen mij gebruikt. Ik weet ook dat de enige manier om terug te vechten is op mijn knieën, en het zwaard van de Geest te hanteren, dat is het Woord van God.

Als ik de verzen voor vandaag lees wordt mijn hart zacht en mijn angst vermindert. Jezus is de afstraling van Gods glorie, Hij is de perfecte afdruk van Zijn natuur. En Hij houdt het heelal in stand door het woord van Zijn kracht.

Wat leren we van Jezus in deze verzen?

Hij is de erfgenaam van alle dingen - passend bij Zijn status als eerstgeborene van de hele schepping.
Hij heeft de wereld gemaakt.

Hij is de lichtglans van Zijn Vaders glorie, Jezus is de afstraling van Gods glorie; we hebben nooit de zon gezien, alleen de stralen van haar licht als ze tot ons komen. Zo hebben we ook nooit de Vader gezien, maar we zien Hem door de 'stralen' van de Zoon.

Hij is de afdruk van God. Deze gedachte impliceert een exacte gelijkenis zoals bij een stempel.

Hij is Degene die alles in stand houdt door het woord van Zijn kracht. Hij houdt niet op een passieve manier iets omhoog maar ondersteunt het actief. Hij houdt het allemaal bij elkaar. Hij heeft alles onder controle, zichtbaar en onzichtbaar.

Lieve Vader, ik kan het niet laten U elke keer als ik Uw woord lees, te prijzen. Er is niets wat aan Uw controle ontsnapt. Alles wat in mijn leven gebeurt gaat eerst door Uw handen voordat het naar mij toe komt. Amen.

Mini uitdaging: Besteed vandaag wat tijd in gebed. Bid voor die zaak, die persoon, die situatie, die behoefte waar je nu bezorgd over bent. Lees de verzen van vandaag nog een keer en neem ze ter harte, wetende dat God alles in Zijn hand heeft.

Reacties