Doorgaan naar hoofdcontent

Je zal Hem Jezus noemen - Maria

Woensdag – Je zal Hem Jezus noemen - Maria

Lees: Lukas 1:26-33
SOAP: Lukas 1:30-31


Steeds als ik deze Bijbeltekst lees, probeer ik me in te denken wat voor een persoon Maria geweest moet zijn en altijd kom ik tot de conclusie dat ze een bewonderenswaardige jonge vrouw moet zijn geweest. Kun je je haar situatie voorstellen? Maria is thuis en ineens staat er een engel voor haar. Ik weet niet hoe jij zou reageren, maar ik denk dat ik flauw zou vallen. Maar Maria niet.

Wat weten we over Maria? De meeste christelijke historici schatten in dat ze 15 of 16 jaar oud moet zijn geweest toen Jezus werd geboren, gelet op de Joodse gebruiken uit die tijd. Ze kwam uit een vrome familie en stamde af van koning David. Ze kende Gods woord en had dat uit haar hoofd geleerd. Haar 'Magnificat', het gebed dat ze uitspreekt in Lukas 1:46-55, bevat meer dan tien verzen uit het Oude Testament. Ze wist dat God had beloofd om een Messias te sturen die Zijn volk zou redden. Ze kende de profetieën. Ze geloofde.

Haar ontmoeting met de engel zou niet alleen haar leven veranderen, maar ook alle levens na haar. Wat zou er door haar hoofd zijn gegaan? Opeens stond daar een engel die haar iets vertelde. Ze had nooit verwacht dat zij de langverwachte Messias in haar buik zou dragen. Ze zou de moeder zijn van een zoon die ze Jezus zou noemen, de Verlosser, de Redder, de Bevrijder.

Ze was er klaar voor. Ze antwoordde in geloof op een onverwachte, geweldige situatie die zij absoluut niet in de hand had. God riep haar en ze antwoordde, ook al had ze nog geen idee hoe alles zou verlopen. Ben jij klaar voor Gods roeping in jouw leven? Als God je een taak geeft, reageer je dan in geloof of niet?

Hemelse Vader, kom mijn ongeloof tegemoet. Zelfs als ik niet helemaal begrijp wat U van me vraagt, help me dan om U te antwoordden in geloof, wetend dat U me in staat zult stellen om dingen te doen die mijn verwachting te boven gaan. Amen.

Mini uitdaging: Maak kerstkaarten met de naam van Jezus erop of schrijf het vers van vandaag op je kerstkaarten. Geef deze kaarten aan vrienden of buren die Jezus niet als hun Verlosser kennen.

Reacties