Doorgaan naar hoofdcontent

Een voorbeeld van nederigheid zijn
Maandag - Een voorbeeld van nederigheid zijn

Lees: Filippenzen 2:5-8
SOAP: Filippenzen 2:8


Stel je eens voor dat je de meest machtige persoon ter wereld bent. Er is niets wat je niet kan. Elke president van ieder land en elke wereldwijde organisatie gehoorzaamt jouw bevelen. Je hebt alles en er is geen behoefte die je niet kunt vervullen. Je kan doen wat je wilt. Denk er eens aan die positie af te staan en een eenvoudig, en soms zelfs een moeilijk leven te hebben. Dat is kort gezegd wat er in de verzen van vandaag staat.

Deze passage staat bekend als de "kenosis" van Christus, het dogma van Christus' zelf-ontlediging in Zijn menswording. Het Griekse woord "kenosis" betekent letterlijk leeg maken. Het is afgeleid van het Griekse woord "kenos," wat de betekenis heeft van 'een leeg vat’.

Jezus' leven begon niet in de kribbe. Hij bestond altijd al. Maar Hij besloot een menselijke gedaante aan te nemen door Zichzelf leeg te maken en geboren als een kind, mens te worden. Waarom zou Hij dat doen? Omdat Hij de dood moest sterven aan het kruis en zo Zijn bloed stortte voor de vergeving van de zonden van de hele mensheid. Om te kunnen sterven moest Hij geboren worden.

Jezus voegde Zijn mens-zijn bij zijn God-zijn en gaf ons het ultieme voorbeeld van nederigheid. Hij werd bespot, te schande gemaakt en publiekelijk vernederd. Hij doorstond verzoeking, was hongerig, dorstig en vermoeid. Hij koos ervoor te lijden en te sterven. Hoe durven wij te denken dat we beter zijn dan wie dan ook? Jezus maakte Zichzelf leeg terwijl wij ons met zoveel mogelijk dingen proberen te vullen. Het lezen van deze verzen is een les in nederigheid voor mijn trotse hart.

Lieve God, vergeef mij de trots die steeds strijdt om mijn hart. Help mij Jezus' voorbeeld van nederigheid te volgen. Help mij niets te doen uit egoïstische eerzucht en hoogmoed, maar in nederigheid anderen belangrijker te achten dan mijzelf. Amen.

Mini uitdaging: Heb een eerlijk gesprek met een vriend of een familielid over nederigheid. Hoe kunnen we dat dagelijks in praktijk brengen? Brainstorm over wat praktische ideeën.

-------------------------------------------------------------

Leesplan week 2:

Weekvers week 2:

Reacties