Doorgaan naar hoofdcontent

Een decreet om te gehoorzamen
Maandag – Een decreet om te gehoorzamen

Lees: Lukas 2:1-5
SOAP: Lukas 2:3-4


Dit is misschien wel een van de bekendste stukken uit de bijbel. Als je op mij lijkt, heb je het vaak gelezen. Vorig jaar leidde ik een kerststudie voor de vrouwen in mijn kerk en ik las iets nieuws. Nooit eerder had ik het gelezen.

Maria en Jozef waren in Nazareth. Dat was hun woonplaats en het was de plaats waar Maria’s zoon geboren zou moeten worden. De mensen reisden in die tijd vaak te voet, dus lange reizen waren minder gebruikelijk dan in onze tijd. En Maria was in verwachting… ze zouden echt niet zomaar vertrekken uit Nazareth.

Toch laten de profetieën die we in de eerste week van deze studie hebben gelezen ons zien dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden, in de stad van David. Zie je wat God deed? Jozef stamde af van David dus hij moest die reis naar Bethlehem maken. Volgens de Romeinse wet hoefde Maria niet met hem mee, maar het was logisch dat ze dat deed, vooral nu ze in de laatste fase van een dubieuze zwangerschap was aangekomen. God gebruikte de wereldlijke overheid om hen naar Bethlehem te brengen en om de profetie die in de Schrift stond in vervulling te laten gaan.

God kan alles en iedereen gebruiken om Zijn wil te laten geschieden. Zelfs vorsten, overheden of ongelovigen. Als iets de wil van God is, kun je het niet tegenhouden. Als iets niet Gods wil is, kun je het niet laten gebeuren. Zelfs de machtige Keizer Augustus was in Gods hand en werd door de almachtige God gebruikt om Zijn wil uit te voeren.

Ik weet dat het echt heel moeilijk kan zijn om op God te wachten. Maar wat jouw situatie ook is, houd moed! God heeft de touwtjes in handen en Hij gebruikt alles en iedereen om alles te laten gebeuren naar Zijn volmaakte wil.

Lieve Vader, dank U voor het volmaakte plan dat U hebt voor mijn leven. Help me om te onthouden dat U altijd een plan hebt, dat U altijd een doel heeft en dat U elke situatie en elke persoon altijd en overal kunt gebruiken om Uw wil te laten geschieden. Amen.

Mini uitdaging: Het duurt niet lang meer voor het Kerst is! Neem de tijd om te wachten op God met een blijde verwachting. Zelfs als je niet goed weet welke weg Hij je zal wijzen, je kunt vandaag gerust zijn omdat je weet dat God de touwtjes volledig in handen heeft.

-----------------------------------------------------------------

Leesplan week 4:

Weekvers week 4:

Reacties