Doorgaan naar hoofdcontent

De mensen gereed maken voor de komst van de Heer – Zacharias en Elizabeth

Maandag – De mensen gereed maken voor de komst van de Heer – Zacharias en Elizabeth
Lees: Maleachi 3:1; Lukas 1:13-17
SOAP: Lukas 1:17


Maleachi profeteerde dat er een boodschapper zou zijn die de weg zou bereiden voor de Messias. Dat was Johannes de Doper. Johannes was de zoon van Zacharias en Elisabeth, Maria's nicht. In Lukas 1 lees je over hen. Je leest in de Bijbel dat Zacharias een priester was en dat hij geen kinderen had omdat Elisabeth onvruchtbaar was en omdat ze nu te oud was om nog een baby te krijgen. 

Maar ze waren gelovigen. In Lukas 1:6 lees je dat ze vrome mensen waren en zich strikt aan de geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden de gewoonte om samen te bidden. Toen de engel aan Zacharias verscheen terwijl hij dienst deed in de tempel, zei de engel eerst tegen hem: 'Je gebed is verhoord.' Welk gebed heeft God beantwoord? Het gebed om een zoon! Dit stel, veel te oud om nog een kind te krijgen, was blijven bidden om een wonder.

Hun zoon Johannes speelde een belangrijke rol bij de profetie, omdat mensen door zijn bediening zouden weten dat de Messias in aantocht was. Deze gelovige ouders zouden een kind krijgen dat 'als bode voor God uit zal gaan in de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer." (NBV)

Soms bidden we ergens heel erg lang voor. We bidden om de redding van onze echtgenoot of van ons kind. We bidden voor een roeping of een bediening. We bidden dat God die ene speciale persoon op ons levenspad zal brengen. Maar na jaren van hartstochtelijk gebed zijn we ontmoedigd en geven we het op. En dan hebben we de neiging om - al is het maar een klein beetje - te twijfelen aan Gods liefde voor ons. Maar God heeft ons altijd lief. Zacharias had er geen idee van dat God zijn hartsverlangen zou vervullen - meer dan dat zelfs. Zijn zoon zou de belangrijke taak hebben om de weg voor Jezus te bereiden. Wat een geweldig antwoord!

Hemelse Vader, in Uw aanwezigheid is geen enkel gebed verspilde moeite. Help me om te onthouden dat U op een machtige manier antwoordt als ik in overeenstemming met Uw wil bid, net zoals bij Zacharias en Elisabeth.

Mini uitdaging: Vertel aan een vriend of familielid over een gebed dat God op een verrassende manier heeft verhoord. Misschien kun je ook moedige of moeilijke gebedspunten delen met elkaar en de komende weken voor elkaar bidden.

--------------------------------------------------------

Leesplan week 3:

Weekvers week 3:

Reacties