Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2018 weergeven

Cadeautjes voor de Koning

Vrijdag – Cadeautjes voor de Koning

Lees: Mattheus 2:9-12; Openbaringen 15:4
SOAP: Mattheus 2:11-12


God gaf een speciaal teken aan deze wijze mannen. Een wonderbaarlijke ster die de geboorte van de Koning aankondigde. De ster leidde hen naar Jeruzalem, waar ze aan de hand van wat Gods profeten hadden geschreven te weten kwamen dat de Koning in Bethlehem geboren zou worden. Ze gingen naar Bethlehem en daar hebben ze het Christuskind aanbeden. 
‘De wijzen zochten de koning; Herodus was de tegenstander van de Koning; en de Joodse priesters negeerden de Koning. Deze priesters kenden de Schrift en wezen anderen de weg naar de Verlosser, maar ze wilden Hem zelf niet aanbidden!’ – Warren Wiersbe – ‘Be loyal’
Ze brachten hem geschenken. Goud, wat stond voor koningschap. Wierook, wat stond voor priesterschap. En mirre, wat stond voor de dood. Maar belangrijker dan deze geschenken was hun aanbidding voor Jezus. Het moet een bijzonder gezicht zijn geweest om deze indrukwekkende hoogwaardigheidsbek…

Aanbid de Koning

Donderdag – Aanbid de Koning

Lees: Lukas 2:15-20; 1 Korinthiërs 10:31
SOAP: Lukas 2:20

De herders wilden met eigen ogen zien wat de engelen hen net hadden verteld. Dus ze snelden naar Bethlehem en toen ze Maria, Jozef en de baby in de kribbe vonden, gaven ze God de eer en prezen ze Hem. Ze deelden het grote nieuws ook met anderen.
We maken in ons leven verschillende seizoenen door. Ik heb heel gelukkige seizoenen gekend, maar ook verdrietige, en seizoenen vol angst en emoties… en de lijst is nog lang niet compleet. Eerlijk gezegd stond ik op zulke momenten niet te trappelen om God de eer te geven. Het was makkelijk om Hem te prijzen toen het goed ging. Maar toen het moeilijk was, kwam er niet zomaar een loflied over mijn lippen.
Ik moest echt leren om God in elke situatie te prijzen. Ook als het niet gaat zoals ik wil, als er onverwachte dingen gebeuren, als we krap bij kas zitten, of als er huwelijksproblemen zijn. Als mijn kinderen zichzelf in slaap huilen na een nare dag of als er iema…

Hem de eer geven

Woensdag – Hem de eer geven

Lees: Lukas 2:8-14
SOAP: Lukas 2:10-11
Denk eens aan de herders die ‘s nachts in het veld de wacht hielden over hun kudde. Ik denk dat ze een rustige of zelfs saaie nacht verwachtten. En dan, opeens, doorbreekt een licht de donkere nacht en er verschijnt een engel. Hij vertelt hun dat de Messias is gekomen, dat de Redder is geboren! En dan is daar een koor van engelen dat een loflied aanheft.
Heb je je ooit afgevraagd waarom een engel deze boodschap aan herders bracht en niet aan priesters of schriftgeleerden of iemand die ‘belangrijker’ was? Ik vind het antwoord van Warren Wiersbe dat hij op deze vraag geeft in zijn boek ‘Be Compassionate’ geweldig.
“Door de herders te bezoeken onthulde de engel de genade van God voor de mensheid. Herders waren verschoppelingen in de Israëlische maatschappij. Hij roept de armen en de onaanzienlijken (Lukas 1:51–53; 1 Kor. 1:26–29).
De Messias kwam om de Goede Herder te zijn (Johannes 10) en als het Lam van God dat de zonde v…

Een baby in een kribbe

Een decreet om te gehoorzamen

Maandag – Een decreet om te gehoorzamen

Lees: Lukas 2:1-5
SOAP: Lukas 2:3-4


Dit is misschien wel een van de bekendste stukken uit de bijbel. Als je op mij lijkt, heb je het vaak gelezen. Vorig jaar leidde ik een kerststudie voor de vrouwen in mijn kerk en ik las iets nieuws. Nooit eerder had ik het gelezen.

Maria en Jozef waren in Nazareth. Dat was hun woonplaats en het was de plaats waar Maria’s zoon geboren zou moeten worden. De mensen reisden in die tijd vaak te voet, dus lange reizen waren minder gebruikelijk dan in onze tijd. En Maria was in verwachting… ze zouden echt niet zomaar vertrekken uit Nazareth.

Toch laten de profetieën die we in de eerste week van deze studie hebben gelezen ons zien dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden, in de stad van David. Zie je wat God deed? Jozef stamde af van David dus hij moest die reis naar Bethlehem maken. Volgens de Romeinse wet hoefde Maria niet met hem mee, maar het was logisch dat ze dat deed, vooral nu ze in de laatste fase van ee…

Immanuël, God met ons - Jozef

De Zoon van God - Maria