Doorgaan naar hoofdcontent

Om onze zonden te vergeven wordt de Messias geborenWoensdag – Om onze zonden te vergeven wordt de Messias geboren
Lees: Jesaja 7:14-17; Jesaja 40: 1-2
SOAP: Jesaja 7:14

Vanaf het moment dat de zonde in de wereld kwam, hadden we een wanhopige behoefte aan een Messias. We konden zelf niets doen om onszelf te redden. Het bloed van de offerdieren in het Oude Testament kon hoogstens de zonde bedekken. Wat wij nodig hadden, was het Volmaakte Lam, de Heiland, de Messias die Zijn bloed vergoot om onze zonden volkomen weg te doen.
Er ligt zoveel liefde in de verzen voor vandaag! Jesaja wist hoe het was om Gods volk te waarschuwen en richtlijnen te geven; maar God wilde ook dat Zijn volk troost van Hem zou ontvangen. Gods opdracht aan Jesaja was om Zijn volk te troosten. Hij spreekt tedere, liefdevolle woorden, woorden die aankondigen dat de ongerechtigheden zullen worden vergeven, dat zij niet langer hoeven te worstelen om rein te worden. Het volk zou snel de Assyriërs tegenover zich zien die hen in gevangenschap zouden wegvoeren en zij zouden alle troost nodig hebben die God hun geven kon.
De maagd zou zwanger worden en een kind baren. De Redder zou geboren worden. De zonden zouden vergeven worden. Als ik deze verzen lees, komen er tranen in mijn ogen. Als ik terugkijk naar mijn leven zonder Jezus, dan kan ik niet geloven dat God besloot om mij lief te hebben. Ik vind het ongelooflijk dat Jezus stierf voor iemand zoals ik, dat Hij mijn vele zonden heeft gedragen. Ik verdiende het niet. En toch, de Messias zou geboren worden om mij – en jou – het leven te geven.
Lieve God, U hield zoveel van mij dat U Uw enige Zoon hebt gezonden om de prijs voor mijn zonden te betalen. Mijn hart is vol lof en dankbaarheid. Ik kan niet bevatten dat Jezus de profetieën heeft vervuld die zovele jaren voor Zijn geboorte aan de mensen waren bekendgemaakt. Dank U dat U mijn ziel hebt gered en mij het geloof hebt gegeven door Uw machtige Woord. Amen.
Mini uitdaging: Laten we ons voornemen om Jezus bij ons Kerstfeest centraal te stellen en een aantal versieringen maken waarin de naam van Jezus voorkomt. Wil je een wat pittiger uitdaging? Neem dan de tijd om eens uit te zoeken hoeveel profetieën er door de geboorte van Jezus vervuld zijn.

Reacties