Doorgaan naar hoofdcontent

Gods blijvende Woord
Toen ik mij voor het eerst in mijn leven aan de Heer toewijdde had ik geen idee van de enorme betekenis van de Bijbel. Op dat moment kende ik alleen een handjevol van de Tien Geboden. Ik bezocht een kerk die aanbidding benadrukte, ver boven de Bijbelse onderwijzing. Al die tijd dacht ik dat de Bijbel een boek was van regeltjes.

Totdat God zich aan mij begon te openbaren en Hij de niet te stillen honger en dorst in mij aanwakkerde om Hem te kennen. De kerk alleen was niet meer voldoende om mij te voeden. Aanbidding was niet genoeg om Hem te bereiken.

Wie was die almachtige God die mij precies kende en onvoorwaardelijk van mij hield? Wat verlangde Hij van mij? Waar was mijn plek in deze wereld? Waarom was het leven zo zwaar? Hoe zou mijn leven veranderen nu het in Zijn liefdevolle handen lag?

Toen ik antwoorden nodig had, werd ik door de Heilige Geest naar Gods heilig woord, de Bijbel getrokken. 

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. - 2 Timoteus 3: 16,17

De Bijbel is veel meer dan een boek met regels, een handleiding voor zelf-hulp, of een encyclopedie vol feiten over God en Zijn volk. Het is Gods leven, adem, Goddelijke openbaring van Hemzelf aan mensen. Het vertelt in 66 boeken van Zijn grote plan van redding voor mensen, door Zijn Zoon Jezus Christus.

Wat ik in het begin van mijn geestelijke wandel met God niet wist, was dat het om God echt te kennen, het nodig was dat ik Zijn woord kende. God kennen door de Bijbel beantwoordt onze diepste noden en de moeilijke vragen van het leven.
  • God kennen door de Bijbel versterkt ons geloof in God en maakt dat we ons vasthouden aan Zijn beloften
  • God kennen door de Bijbel verandert ons zicht op onze aardse en geestelijke levens.
  • Maar bovenal laat God kennen door de Bijbel ons Jezus zien, het woord van God als persoon.
Het verbaast mij altijd dat de Bijbel al eeuwenlang, jaar na jaar, het best verkochte boek aller tijden blijft. De Bijbel is geschreven in een tijdsbestek van 1500 jaar door meer dan 40 Goddelijk geïnspireerde auteurs uit verschillende perioden, met verschillende beroepen, etniciteiten en achtergronden. Ja, de Bijbel houdt stand.

Ongeacht de tijd, cultuur, politieke veranderingen, sociale normen, geestelijke verscheidenheid, of filosofische theorieën ... Gods Woord houdt stand. Gods Woord is precies zoals Hijzelf is: altijd waar, zonder vergissing, relevant, onveranderlijk, en doet geen concessies.  In een wereld die constant verandert, hebben gelovigen altijd een onveranderlijk ijkpunt - God en Zijn Woord.

Want het Woord van God is levend en krachtig en en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. - Hebreeën 4:12

We lezen de Bijbel om Gods hart te begrijpen, om een intieme en echte ontmoeting met Hem te hebben en onafwendbaar meer op Hem te gaan lijken.

We lezen de Bijbel om Gods kracht te verwerven. Gods Woord is het wapen wat we hanteren om verzoekingen, zonde en onze worsteling in deze gebroken wereld te overwinnen. Het is de kracht die onze gedachten vernieuwt en onze harten op God afstemt. Het is de kracht die onze instelling, onze houding en ons gedrag verandert.

We lezen de Bijbel omdat het ons licht is in deze gebroken, donkere wereld. Het stuurt onze weg naar God en Zijn wegen als alles om ons heen chaotisch en grauw is. Gods woord maakt onze weg duidelijk en wil trouw elke keuze en beslissing leiden.

We zijn geschapen door God, voor Hem. Maar om Hem te kennen moeten we Zijn Woord kennen. God intiem kennen kunnen we door Zijn Woord te lezen en te bestuderen. Het is de investering in tijd energie en offers die daarvoor nodig zijn dubbel en dwars waard.

Gods Woord faalt nooit, omdat God nooit faalt.

Gods Woord houdt stand, omdat God standhoudt.

Hoe kunnen we voor jou bidden als jij Gods leiding en wijsheid zoekt in Zijn Woord?


Vrede en genade voor jou,


Reacties