Doorgaan naar hoofdcontent

De Koning brengt ReddingVrijdag – De Koning brengt Redding
Lees: Zacharia 9:9-10; Lukas 19:35-38
SOAP: Zacharia 9:9

Opnieuw zien wij een profetie uit het Oude Testament die vervuld wordt in het Nieuwe Testament. Dit laat ons niet alleen om als de Bijbel als één geheel te zien, maar het helpt ons ook om in te zien dat God altijd al een plan heeft gehad. De Bijbel is niet zomaar een toevallige verzameling van allerlei verhalen – het gaat vanaf het begin tot aan het einde over het geweldige plan van God om de mensheid naar Jezus en naar het heil te leiden.
Wat ik zo mooi vind aan de verzen voor vandaag, is dat ze ons zo’n eenvoudige en toch nauwkeurige omschrijving geven van wat blijdschap is. Deze blijdschap hangt niet af van de omstandigheden. Ook niet van mensen, van geld, van bezit of van wat we kunnen. Het heeft niets te maken met gevoelens, emoties of stemmingen. Die blijdschap kan je niet afgenomen worden, omdat die is geworteld in het offer dat Jezus voor jou aan het kruis heeft gebracht. We verheugen ons, want we hebben eeuwig leven. Wij verheugen ons, want Jezus heeft door het kruis ons al onze zonden vergeven. We verheugen ons, want we zijn verzegeld met de Heilige Geest. We zijn verzoend, we zijn vrijgemaakt en we hebben nieuw leven. Verheug je en juich!
Soms maken we dingen mee die ons emotioneel uitputten. We hebben helemaal geen zin om ons te verblijden. We kunnen niet lachen en ons happy voelen. Ik weet niet in wat voor omstandigheden jij momenteel verkeert, maar houd dit vast – zelfs al ga je door het diepste dal van je leven, toch kan je blijdschap ervaren. Die blijdschap komt door Wie God is en door wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Er is niets waardoor dat van je afgepakt kan worden.
Abba, Vader, help mij om te onthouden dat Uw vreugde mijn kracht is. Ik prijs U voor de blijdschap die ik heb door het offer dat Jezus aan het kruis voor mij heeft gebracht. Ik prijs U omdat niets en niemand in mijn leven die blijdschap van mij kan wegnemen. Amen.
Mini uitdaging: Laten we vandaag eens iets hoorbaars doen! Misschien met vrienden de straat op om Kerstliederen te zingen of thuis van Kerstliederen genieten. Hoe je het ook doet, zing met vreugde en juich het uit!

Reacties