Doorgaan naar hoofdcontent

Wees niet bang, God is met jeIk ken een moeder… die vandaag wanhopig biddend bij een ziekenhuisbed zit, waarin haar kwetsbare zoontje vecht voor herstel van zijn beschadigde hart. Gisteren is voor de negende keer in zijn drie jaar korte leventje een operatie uitgevoerd. En al heeft hij keer op keer zo dapper gevochten, toch heeft hij nog een heel leven van beproevingen voor zich.

Vrees niet, want Ik ben met je…

Ik ken een echtgenote… ontmoedigd en met een gebroken hart, na al die jaren van gebed om de redding van haar man. De harten zijn nu harder dan ooit. De hemel lijkt te zwijgen. Het valt niet mee om te blijven hopen. De last wordt haar veel te zwaar om in haar eentje te dragen.

Wees niet bevreesd, want Ik ben je God…

Ik ken een vriendin… nog altijd wachtend, gebukt onder de last van onvervulde verlangens, vechtend tegen het gevoel vergeten te zijn en niet te mogen ontvangen in wat God heeft beloofd (terwijl het lijkt alsof het verder met iedereen goed gaat). Elke dag is er weer die strijd om op te staan en aan de slag te gaan, op zoek naar herstel en hoop voor de toekomst.  

Ik sterk je, ook help Ik je

Ik ken een vrouw… wier oude lichaam door de jaren heen versleten is en uitgeput is door ziekte. Dingen die ooit zo vanzelfsprekend waren - zoals bewegingsvrijheid en onafhankelijkheid - zijn onmogelijk geworden. Het leven voelt vaak zo beperkt en eenzaam. In haar geest woedt een strijd om te accepteren dat haar lichaam dat het laat afweten. Zij vraagt zich af wat Zijn beloften voor haar betekenen en wat haar doel moet zijn in de dagen die haar nog resten.

Ook ondersteun Ik je met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt…

Vrees niet, zegt God… en dat is een opdracht vol mededogen en liefde. Hij is met ons. En toch wordt onze innerlijke bereidheid om in die waarheid te blijven geloven voortdurend door de stormen van het leven op de proef gesteld. Ik geloof Heer, kom mijn ongeloof te hulp.

Om aan de vrees te ontkomen, moeten we voortdurend de waarheid in gedachten houden.

De God van de Bijbel: Houd Zijn macht voor ogen

Altijd als we Gods Woord raadplegen, zal blijken dat het volkomen overeenstemt met Zijn beloften – daar kun je van op aan. Kijk alleen maar eens naar die verzen die vooraf gaan aan Jesaja 41:10. God is met jou. Je hoeft niet bang te zijn. Waarom niet?
·         Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden (Jes. 40:4-5)
·         Het Woord van onze God bestaat voor eeuwig! (Jes. 40:8)
·         Dezelfde God die met macht komt, leidt ons ook als een zorgzame Herder (Jes. 40:10-11)
·         Er is niemand zoals God – Hij is de Schepper, Heerser en Onderhouder van alle dingen! (Jes. 40:12-26)
·         God wordt niet moe of mat. Zijn macht en sterkte raken nooit uitgeput. (Jes. 40:28-31)

De God van mijn Leven: Denk aan Zijn Trouw

We kunnen ook telkens opnieuw die waarheid voor onszelf vaststellen als we terug kijken naar Gods trouw in ons leven. Tegen degenen die geloven, zegt Hij dit:
·         Hij was de God van Abraham en Hij is ook jouw God (lees maar na in de tweede helft van Galaten 3).
·         Trouw bepaalt Zijn karakter – dat is wie Hij is (Psalm 89:8)
·         Vanaf het begin was Hij al bij jou (Psalm 139)
·         In het verleden heeft hij jou al gered en kracht gegeven (1 Korinthe 1:9)
·         Hij zal het opnieuw doen (Psalm 23:6)

Hij is het begin en het einde (Openbaring 22:13). Hij is onveranderlijk (Numeri 23:19) . Zijn trouw duurt van generatie tot generatie (Psalm 119:90)

Meid, God is met jou en dat is een belofte. En dat weet Hij Zelf ook.

Wees
Niet
Bang…

“Immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons” - (2 Korinthe 1:20)

Aan Zijn voeten,
Nog even dit: Wij zijn ZO blij dat je meedoet met de studie Beloften van God! Zou je jezelf even willen voorstellen in de reacties hieronder?Uitdaging week 1: Lees deze week elke dag in Jesaja, hoofdstuk 40 en 41, en neem dan even de tijd om vijf voorbeelden op te schrijven van Gods trouw in jouw leven. En terwijl je zo nadenkt over Gods macht en je Zijn trouw in herinnering brengt, bedank Hem dan daarvoor en prijs Hem voor wie Hij is en voor wat Hij heeft gedaan!

Leesplan week 1:

Weekvers week 1:Reacties