Doorgaan naar hoofdcontent

Ik ben met u tot het uiterste einde
"Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld". Mattheus 28:20

Heb jij ooit het gevoel gehad dat God je in een onmogelijke situatie plaatste? Misschien voel je dat nu wel! Vraagt Hij iets wat ver boven je capaciteiten gaat? Dat is misschien wel wat de discipelen dachten toen Jezus hen dit bevel gaf: "Ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen".

Alle volken! Hoe zouden ze dat moeten doen?

Ik denk aan hun angst, twijfels en ongeloof. Ze kenden Jezus. Ze wisten dat Hij God is en dat Zijn wil volmaakt is. Maar... alle volken?

Ik herinner me mijn eerste reis van Caracas naar de Amazone. We reisden meer dan 15 uur per bus. Na 6 tot 7 uren was land het enige wat ik kon zien. En méér land. En toen staken we een rivier over. En méér land. En we staken een andere rivier over. En méér land. En toen de Orinoco rivier. En we staken de Orinoco rivier over en na een uur nóg meer land arriveerden we in Puerto Ayacucho.

Mijn hoofd tolde: Oh Heer waar brengt u me naar toe? Ik was pasgetrouwd en mijn man was opgetogen om mij naar zijn geboortestad te brengen. Ik wist dat God mij riep om Hem te dienen in het oerwoud en mij had voorbereid voor die reis. Maar ik was moe en voelde me zo overweldigd door alles, dat ik weg wilde rennen. In Handelingen 1:8 zien we de opdracht om getuigen te zijn tot het uiterste van de aarde.

En ik voelde me aan het uiterste eind.

Jezus wist wat de discipelen dachten. Hij wist dat ze zich van alles afvroegen en bang waren. Hij wist dat de taak groots en moeilijk was. Dat het veel groter was dan zijzelf.

Jezus gaf hen deze bevelen:

Ga dan heen maak discipelen van alle volken,
Doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
Hun lerend alles wat ik geboden heb in acht te nemen.

En toen gaf Hij hen Zijn belofte:

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.

"We gaan niet in eigen kracht.We gaan in de autoriteit van degene die de wereld geschapen en gered heeft." - John Piper.

Hij vraagt je misschien een onmogelijke taak op je te nemen. Hij vraagt je misschien iets te doen voor Zijn glorie, om genade uit te delen, iemand te vergeven die jou pijn heeft gedaan. Hij vraagt je misschien afstand te doen van iets waar je van houdt, die vriendschap af te breken, dat telefoontje te plegen. Hij vraagt je misschien méér te geven. Meer van je tijd. Meer van je geld. Meer van je comfort.

Wat God ook van je vraagt, Hij geeft je dezelfde belofte als Zijn discipelen toen Hij ze het bevel gaf de hele wereld in te gaan:

Ik ben met je. Al de dagen.

 
Het is Zijn autoriteit die ons zendt. Zijn autoriteit die ons de weg wijst, en Zijn autoriteit die ons de kracht geeft.

De kracht is in Jezus.

Als het een onmogelijke taak lijkt, denk dan niet aan alles wat je niet kan. Kijk naar Jezus. Eigen je de kracht toe die je in Hem hebt. Onthoud dat Hij altijd met je is en dat er door Hem niets is wat je niet kan doen.

Jezus zendt Zijn discipelen om een missie te volbrengen, maar Hij zond ze niet in hun eentje op pad. De belofte van Zijn voortdurende aanwezigheid was meer dan genoeg om de discipelen de weg te wijzen en kracht te geven toen zij Jezus gehoorzaamden, en de opdracht uitvoerden alle volken tot discipelen te maken.

Ik ben met jullie. Al de dagen. Tot het eind van de wereld.

 
Laat de zachte stem van Jezus vandaag deze prachtige belofte in je oor fluisteren. Laat Zijn aanwezigheid je kracht geven voor de taak die Hij van je vraagt.

Tevreden in Zijn dienst,
Reacties